Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach > OGŁOSZENIA > Uncategorized > Zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Informujemy, że z dniem 1 września 2023 r. wzrasta opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki i wynosi 1,30 zł ( dotychczas koszt wynosił 1 zł)

UCHWAŁA NR LI/939/23
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez
Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.