Tydzień Adaptacyjny

Drodzy Rodzice, wychodząc naprzeciw lękom i oczekiwaniom rodziców i dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 organizujemy „Tydzień adaptacyjny” w dniach 25.08.2022 r. (piątek) – 31.08.2022 r. (czwartek)

               Niewątpliwą korzyścią wakacyjnego spotkania w przedszkolu będzie fakt, że większość dzieci łatwiej zaadaptuje się do warunków przedszkolnych oraz, że pierwsze dni w przedszkolu będą łatwiejsze zarówno dla rodziców jak i dla maluchów.

Program obejmuje: jedno spotkanie rodziców z dyrektorem i nauczycielem prowadzącym grupę oraz cztery spotkania z dziećmi i rodzicami.

Celem spotkania z dyrektorem będzie omówienie organizacji pracy przedszkola (ponieważ spotkanie jest przeznaczone dla rodziców prosimy w tym dniu o przyjście bez dzieci).

Ze względów organizacyjnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25.08.2023 r. (piątek) o godz.1530  zapraszamy tylko jednego z rodziców. Na pozostałe zajęcia adaptacyjne zapraszamy dziecko wraz z jednym opiekunem.

Prosimy o przyniesienie ze sobą obuwia zmiennego zarówno dla dziecka jak i dla rodzica/ opiekuna.

Informujemy również, że dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być odpampersowane i musi korzystać z ubikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.