O nas

Informacje ogólne

Placówka istnieje od 1 września 1954 roku. Początkowo znajdowały się tutaj 4 sale dla dzieci, jednak po modernizacji i rozbudowie w 2009 roku, nasze Przedszkole stało się nowoczesną placówką o powierzchni ponad 1000 m2 służącą edukacji przedszkolnej dla  6 grup dziecięcych. W związku z potrzebą środowiska oraz w celu zapewnienia właściwych warunków kształcenia i wychowania we wrześniu 2015 roku otwarliśmy 2 grupy integracyjne a od września 2013 roku działają już 3 takie oddziały.

Przedszkole położone jest w centrum starych Tychów, pośród domów jednorodzinnych i czteropiętrowych bloków. W roku 2019 budynek przeszedł gruntowną modernizację, dzięki czemu uzyskał nowy wizerunek i kilka praktycznych rozwiązań.

Placówka jest dobrze skomunikowana i ma doskonałe warunki lokalowe oraz zmodernizowane zaplecze kuchenne. Sale zajęć są przestronne, jasne, z węzłem sanitarnym, pomieszczeniem gospodarczym, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, meble dostosowane do wieku i wzrostu dzieci.

Przedszkole posiada również dwie sale rekreacyjne (holle) do zabaw i ćwiczeń ruchowo – rytmicznych oraz teatralnych a także do organizowania uroczystości przedszkolnych.

W nowocześnie wyposażonej przedszkolnej kuchni przygotowywane są smaczne, urozmaicone i zdrowe posiłki.

Przestronny ogród na terenie posesji wyposażony jest w konstrukcje drewniane, piaskownice i tartanowe boisko do gry w piłkę. Wyposażenie placówki sprzyja aktywności ruchowej i artystycznej dzieci.

Usytuowanie przedszkola w pobliżu parku i ogródków działkowych zapewnia dzieciom możliwość częstych spacerów i bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

W placówce wiele się dzieje, dzieci wraz z rodzicami są angażowane do działań na rzecz własnego rozwoju, a rodzice zawsze mogą liczyć na wsparcie przedszkola w zakresie ich wychowawczej funkcji. Placówka jest otwarta na środowisko lokalne, współpracuje z wieloma ośrodkami kultury, szkołami (podstawowymi, Gimnazjum nr 1, szkołami „Art”, II Liceum Ogólnokształcącym) w Tychach. Przedszkole wyłania i promuje talenty dzieci oraz osiągnięcia edukacyjne przedszkola. Wychowankowie prezentują swoje umiejętności na deskach scenicznych Teatru Małego w Tychach, Szkoły Muzycznej oraz w zaprzyjaźnionych Domach Kultury i innych placówkach. Dzieci są oswajane z rzeczywistością społeczną, poznają rożne zawody wykonywane przez dorosłych, sposób funkcjonowania placówek użyteczności publicznej, zasady współistnienia i współdziałania. Przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, ma zawsze więcej chętnych niż miejsc (pomimo rozbudowy), a rodzice bardzo doceniają i szanują wkład pracy wszystkich pracowników placówki w rozwój dzieci.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Kreatywni nauczyciele poszukują i konstruują nowe, własne programy zajęć dodatkowych (przyrodniczo-badawcze, ekologiczne, plastyczne i teatralne), które doskonale rozbudzają zainteresowania dzieci i rozszerzają realizację podstawy programowej o nowoczesne metody i formy pracy. Zaangażowanie kadry pedagogicznej, personelu przedszkola oraz wykorzystanie zasobów lokalnego środowiska umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola XXI wieku.