Przedszkolaki z sercem – Akcje charytatywnelogo-duze-pelnamiska_tzwzdt
Akcja, ta, prócz niesienia konkretnej rzeczowej pomocy, ma również na celu rozwinięcie u dzieci wrażliwości, opiekuńczości oraz odpowiedzialności za czworonożnych przyjaciół. Widząc entuzjazm i zaangażowanie dzieci można przypuszczać, że akcje spełniają swe role wychowawcze jak również przynoszą wiele radości obdarowującym, jaki i obdarowanym.


gora_grosza_new_afncaz

Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja Góra Grosza organizowana jest we wszystkich typach szkół i przedszkoli w całej Polsce. Placówki, które przystępują do akcji zobowiązane są do utworzenia komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie/przedszkolaki) i z organizowania na terenie placówki zbiórki. Akcji mogą towarzyszyć różne imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola takie jak np. festyn, przedstawienia i inne ciekawe wydarzenia. Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych.
Cele organizacji:
Zwiększenie szans na godne życie oraz zmniejszenie ryzyka na wykluczenie społeczne dla dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie) przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zaniedbanych przez własne rodziny .
Praca na rzecz zwiększenia reintegracji dzieci i młodzieży z ich rodziną znajdującą się w kryzysie. Zwiększenie możliwości startu życiowego dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i wychowawczych. Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym oraz współpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju.


KASZTAN NA WAGĘ ZŁOTA (więcej informacji)


Dzieci z Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi brały udział w ogólnopolskim charytatywnym konkursie „Ile waży Św. Mikołaj”. Celem było wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Chętne dzieci z grup „Motylki” i „Biedronki” wraz z rodzinami przez cały miesiąc listopad zbierały bilon do specjalnie przygotowanych woreczków i udało im się zebrać kwotę  742,92 zł czyli 121,84 kg bilonu ! ! !

Dzięki zbiórce zdobyliśmy III miejsce na 330 zgłoszonych w konkursie placówek. Jako nagrodę otrzymaliśmy VOUCHER na kwotę 650 zł na zakup produktów edukacyjnych.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, którzy przyłączyli się i wsparli akcję charytatywną,  przede wszystkim ogromne podziękowania dla dzieci z grup Biedronki i Motylki oraz wszystkich członków Ich Rodzin.

http://www.ilewazymikolaj.pl/?page_id=1282


„Paczuszka dla chorego maluszka

„Paczuszka dla Chorego Maluszka”, to akcja polegająca na zbiórce najbardziej potrzebnych produktów, na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Patronat nad akcją objęło Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. Podopiecznymi Fundacji są nieuleczalnie chore dzieci,  z terenu całego województwa Śląskiego, w wieku od urodzenia do 18 roku życia. Fundacja prowadzi również Dzienny Oddział Opieki nad Nieuleczalnie Chorymi Dziećmi „Świetlikowo”, który znajduje się w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 113.

Bieżące informacje o akcji są zamieszczane na Facebook’u pod adresem: facebook.com/paczuszkadlachoregomaluszka


Kolorowe kredki

Nasze Przedszkole włączyło się w akcję „Kolorowe Kredki”, której celem jest niesienie pomocy dzieciom przebywającym w szpitalach oraz zbiórka pieniędzy z przetworzonych kredek na różne cele charytatywne. Część zebranych kredek zostanie przetworzona na nowe i w piórnikach uszytych przez wolontariuszy przekazane zostaną na oddziały szpitalne dla dzieci. Pozostałe kredki zostaną zamienione w piękną biżuterię które zostaną wystawione na licytację lub sprzedawane na kiermaszach, a pozyskane pieniądze wesprą akcje charytatywne. Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w akcji!  Pamiętajmy – dobro powraca !