SPONSORZY

Składamy serdeczne podziękowania firmie:

TOP-THIMM Opakowania, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Katowickiej 188  w Tychach za nieodpłatne przekazanie na rzecz naszej placówki dekoracji świątecznej.