Rada Rodziców

Informujemy, że Rada Rodziców na zebraniu w dniu 19.09.2022 r. ustaliła składkę na Radę Rodziców w wysokości:

  • W miesiącu IX 2022 i I 2023 – 50 zł
  • Pozostałe miesiące 30 zł.

Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców:

60 1240 1330 1111 0010 9697 2673 Bank Pekao S.A.

lub u Intendenta w przedszkolu.

Dzięki wpłatom Państwa pociechy mogą korzystać z rozmaitych pomocy dydaktycznych; brać udział w uroczystościach odbywających się w przedszkolu (konkursy, spotkania okazjonalne, np. Mikołaj, teatrzyki, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, np. pszczelarz) i na terenie miasta

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022:

Wpływy: 29.445,42 zł

Wydatki:

  • Pomoce i zabawki – 1.110,18 zł
  • Materiały na zajęcia – 10.429,61 zł
  • Koszty imprez – 15.198,28 zł
  • Naprawy i usługi oraz materiały dla konserwatora -0,00 zł
  • Usługi transportowe – 3.921 zł
  • Inne wydatki – 1.180,86 zł

 Stan kasy na dzień 31.08.2022 – 2.680,66 zł; Stan konta RR – 6.865,00 zł


Co to jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci z każdego oddziału uczęszczających do danej placówki, wybierana jest w demokratycznych, tajnych wyborach. Jest samorządnym organem placówki, współdziałającym z jej dyrektorem, radą pedagogiczną, organem prowadzącym placówkę, nadzorującym ją, z organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność placówki w realizacji jej zadań statutowych.

rady-rodzicow-poradnik-men