Rada Rodziców

Informujemy, że Rada Rodziców na zebraniu w dniu 20.09.2023 r. ustaliła składkę na Radę Rodziców w wysokości:

  • W miesiącu IX 2023 i I 2024 – 80 zł
  • Pozostałe miesiące 30 zł.
  • Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców:

60 1240 1330 1111 0010 9697 2673 Bank Pekao S.A.

lub u Intendenta w przedszkolu.

Dzięki wpłatom Państwa pociechy mogą korzystać z rozmaitych pomocy dydaktycznych; brać udział w uroczystościach odbywających się w przedszkolu (konkursy, spotkania okazjonalne, np. Mikołaj, teatrzyki, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, np. pszczelarz) i na terenie miasta


Co to jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci z każdego oddziału uczęszczających do danej placówki, wybierana jest w demokratycznych, tajnych wyborach. Jest samorządnym organem placówki, współdziałającym z jej dyrektorem, radą pedagogiczną, organem prowadzącym placówkę, nadzorującym ją, z organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność placówki w realizacji jej zadań statutowych.

rady-rodzicow-poradnik-men