Rada Rodziców

Informujemy, że Rada Rodziców na zebraniu w dniu 07.09.2020 r. ustaliła składkę na Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021 w wysokości: 30 zł na miesiąc

Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców: 60 1240 1330 1111 0010 9697 2673

Wpłat można dokonać także u Intendenta w przedszkolu.

 
Dzięki wpłatom Państwa pociechy mogą korzystać z rozmaitych pomocy dydaktycznych; brać udział w uroczystościach odbywających się w przedszkolu (konkursy, spotkania okazjonalne, np. Mikołaj, teatrzyki, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, np. pszczelarz) i na terenie miasta


Co to jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci z każdego oddziału uczęszczających do danej placówki, wybierana jest w demokratycznych, tajnych wyborach. Jest samorządnym organem placówki, współdziałającym z jej dyrektorem, radą pedagogiczną, organem prowadzącym placówkę, nadzorującym ją, z organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność placówki w realizacji jej zadań statutowych.

rady-rodzicow-poradnik-men