Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach > OGŁOSZENIA > Uncategorized > Rekrutacja do klas I SP na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas I SP na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na rok szkolny 2024/2025

Od dnia 13 lutego 2024 roku rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.

Szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektronicznie formularz ZGŁOSZENIA, który udostępniony zostanie na stronie https://oswiata.tychy.pl/ w zakładce rekrutacje. Po wypełnieniu należy wydrukować wypełniony formularz, podpisać i złożyć w sekretariacie w szkole obwodowej lub inny sposób określony przez szkołę.

Rejonizacja nie obowiązuje w przypadku rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybińskiego w Tychach. Kandydaci do tych placówek muszą przejść odpowiednio próby sprawności fizycznej lub uzdolnień muzycznych.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego Rodzic/Opiekun prawny powinien zgłosić się wraz z dokumentami w tym z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Składanie dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych potrwa

od 13 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku