Gdzie szukać pomocy?

Kopia Baza_teleadresowa__podmiotów_przeciwdziałających_przemocy_w_rodzinie_2017

Wybrane organizacje i fundacje działające na rzecz dzieci w Polsce:

  1. Komitet Ochrony Praw Dziecka – Warszawa
  2. Fundacja Dziecięca Listy do Świata – Kraków
  3. Fundacja Dzieci Niczyje – Warszawa
  4. Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dzieci WYSPA – Chorzów

Instytucje:

  • Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
  • Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne
  • Poradnie Zdrowia Psychicznego
  • Sądy Rodzinne i Opiekuńcze
  • Ośrodki Pomocy Społecznej

Przydatne linki: