Grupy Integracyjne

Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym,wyjątkowym i niezastąpionym”

(Phil Bosmans)

„PO PROSTU RAZEM”- INTEGRACJA

             Grupy integracyjne zostały zorganizowane jako odpowiedź na potrzeby środowiska. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne są u nas PO PROSTU RAZEM.

Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.

Praca w tych grupach opiera się, tak jak i w innych grupach na Programie Wychowania Przedszkolnego. Grupy integracyjne są mniej liczne (od 18 do 20 dzieci), w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.

Zakwalifikowanie się do grupy integracyjnej to dla dziecka zdrowego wielki zaszczyt.

W grupie integracyjnej pracuje 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 1 pedagog specjalny, który wspomaga zarówno dzieci niepełnosprawne jak i dzieci zdrowe, jeśli one akurat potrzebują pomocy. Pedagog specjalny prowadzi dodatkowo z dziećmi niepełnosprawnymi, poza pracą w grupie, indywidualne zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne. Każde dziecko niepełnosprawne funkcjonuje w oparciu o indywidualny program pracy opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem i logopedą. Jest on dostosowany do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka. Dzieci zdrowe w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.

ZALETY INTEGRACJI

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:

 • zapominają o swoich niedyspozycjach,
 • nabierają większej pewności siebie,
 • odnajdują swoje miejsce w środowisku,
 • uczą się odważniej patrzeć na świat,
 • nawiązują kontakty społeczne

DZIECI ZDROWE przebywając z niepełnosprawnymi kolegami uczą się:

 • większej tolerancji wobec innych,
 • akceptacji odmienności,
 • odpowiedzialności i życzliwości,
 • otwartości na problemy innych,
 • opiekuńczości,
 • troski o innych.