Sesja świąteczna

Prosimy o odbiór na szatni zdjęcia zbiorczego
z sesji świątecznej, termin zwrotu
wraz z opłatą za wybrane zdjęcia
 do 4 grudnia (poniedziałek)