Nieodpłatna pomoc prawna

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem znajdują się wszystkie informacje
nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Miasta.

Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem: https://umtychy.pl/pomoc-prawna

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  dostępnego na stronie  Miasta.

Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

Rekrutacja do klas I SP na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na rok szkolny 2024/2025

Od dnia 13 lutego 2024 roku rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.

Szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektronicznie formularz ZGŁOSZENIA, który udostępniony zostanie na stronie https://oswiata.tychy.pl/ w zakładce rekrutacje. Po wypełnieniu należy wydrukować wypełniony formularz, podpisać i złożyć w sekretariacie w szkole obwodowej lub inny sposób określony przez szkołę.

Rejonizacja nie obowiązuje w przypadku rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybińskiego w Tychach. Kandydaci do tych placówek muszą przejść odpowiednio próby sprawności fizycznej lub uzdolnień muzycznych.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego Rodzic/Opiekun prawny powinien zgłosić się wraz z dokumentami w tym z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Składanie dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych potrwa

od 13 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku

PSYCHOLOG W PRZEDSZKOLU

Od grudnia na terenie naszego przedszkola pracuje psycholog – p. Damian Tryba.
Pan psycholog pracuje w każdy piątek w godz. 8:00 – 16:00.
Jeśli byliby Państwo zainteresowani konsultacjami/spotkaniem z psychologiem
prosimy o umawianie się za pomocą adresu mailowego: d.tryba@przedszkole10tychy.pl
lub bezpośrednio w piątek w godzinach pracy.

Spotkanie dla rodziców

Neuroróżnorodność u dzieci w tym ze spektrum autyzmu to temat kolejnego spotkania w ramach cyklicznych wydarzeń organizowanych dla tyskich rodzin pod hasłem „Mama, Tata, Dziecko, praca. Jak to ogarnąć?”. Podczas spotkania, które odbędzie się 14 listopada w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26, będzie można spotkać się z ekspertami z dziedziny neuroróżnorodności. Na dzieci czekać będzie warsztat z elementami metody Kid’s Skills „Jaki jestem? Moje supermoce”.
W trakcie wydarzenia rodzice będą mogli również skorzystać z porad radcy prawnego z zakresu prawa pracy, powrotu na rynek pracy, spraw pracowniczych i rodzinnych.

plakat

Informacja

1. W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź punkt znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

2. Skorzystaj w Tychach z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Formy zapisów na porady:
– telefonicznie 32 776 30 31 w godzinach pracy urzędu
– email npp@umtychy.pl 
– samodzielnie przez stronę np.ms.gov.pl
– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

https://umtychy.pl/pomoc-prawna

ZDJĘCIA

Dnia 27 października (piątek)
od godz. 8:00
będą robione zdjęcia   
do kalendarza oraz sesja zimowa FOTOPIWNICY

PROSIMY O ELEGANCKI STRÓJ

 SUKIENKI, SPODNIE-NIE DRESY:) KOSZULKI BEZ NADRUKÓW  MOŻLIWOŚĆ NASZYCH STYLIZACJI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Miasta
znajdują się na stronie internetowej https://dogma.org.pl/lokalizacje/tychy/

Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:

https://umtychy.pl/pomoc-prawna

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  dostępnego na stronie  Miasta Tychy.

Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

PIŁKA NOŻNA

ZAJĘCIA Z PIŁKI NOŻNEJ ROZPOCZYNAJĄ
SIĘ OD 6 LISTOPADA (poniedziałek)

Prosimy rodziców dzieci zapisanych na zajęcia  
o wypełnienie deklaracji członkowskiej znajdującej się na szatni przedszkolnej.

Informacja

„Szanowni Państwo

informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r. Rady Miasta Tychy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach wraz z uchwałą zmieniającą nr LIII/1001/23
z dnia 28.09.2023 r. z dniem 1 kwietnia 2024 r. planowane jest przeniesienie
siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach z ul. Andersa nr 16 na ul. Edukacji nr 102 w Tychach.”

1. uchwała intencyjna nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r.

2. uchwała zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r.

MOBI PORTAL

Uwaga Rodzice dzieci nowo przyjętych.
Prosimy o sprawdzenie swoich e-maili na który został wysłany link aktywacyjny do mobi portalu z odpłatnościami.
Przy pierwszym logowaniu do portalu należy wprowadzić własne hasło.
Po zalogowaniu zależy uzupełnić formularz do rejestracji dzieci.
Zatwierdzenie będzie wymagało podania przez rodzica następujących danych:
– imię dziecka
– nazwisko dziecka
– 3 ostatnie cyfry numeru PESEL.
W przypadku gdy rodzic posiada więcej niż jedno dziecko, czynność tą należy powtórzyć.