Informacja

„Szanowni Państwo

informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r. Rady Miasta Tychy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach wraz z uchwałą zmieniającą nr LIII/1001/23
z dnia 28.09.2023 r. z dniem 1 kwietnia 2024 r. planowane jest przeniesienie
siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach z ul. Andersa nr 16 na ul. Edukacji nr 102 w Tychach.”

1. uchwała intencyjna nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r.

2. uchwała zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r.