Ubezpieczenie dzieci

Drodzy Rodzice, zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty i MEiN placówka, ani żaden organ działający w niej (w tym Rada Rodziców) nie może zawierać umów na ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednak wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zamieszczam poniżej linki i materiały przesłane przez różne firmy, gdzie samodzielnie możecie Państwo wybrać interesującą Was ofertę i zawrzeć umowę.

Aviva https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=69EBC68B66226916AC8BC30C6D98765FB3FA57D80F2ABC303B160A2C5F508FBF

Kocham to dbam – ogólnopolski program bezpieczeństwa https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/nnw-szkolne?_ref=SAU100&idU=1

EDUPolisa https://edupolisa.pl/ords/f?p=100:1:::NO:RP:KODRABATOWY:002001

Program Bezpieczne Dziecko https://server523172.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2021/09/program_bezpieczne_dziecko.pdf

INTER RISK https://server523172.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2021/09/Inter-Risk.pdf

Allianz https://server523172.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2021/09/Allianz-TYCHY-ubezpieczenie-Przedszkolakow-GRUPA-OTWARTA.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.