Strategia miasta Tychy – ANKIETA

W załączeniu przekazujemy prośbę od Prezydenta Miasta Pana Andrzeja Dziuby oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Pani Bożeny Nowak dot. anonimowej ankiety niezbędnej do rozpoczętych prac nad Strategią Miasta Tychy 2030+.

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+ zwracam się
z prośbą o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY. Państwa aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego pozwoli uwzględnić w wizji rozwoju miasta oraz w planach na kolejne lata rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze Tyszan i Tyszanek. Strategia będzie stanowiła także jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę oraz pozwoli na monitorowanie poziomu rozwoju Tychów.   Ankietę można wypełnić za pośrednictwem urządzeń elektronicznych mających dostęp do Internetu https://ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_rozwoju_miasta_tychy   Można ją również przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email: fundusze@umtychy.pl    Ankieta w wersji papierowej jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku). Termin składania ankiet: do 3 grudnia 2021 roku.   Zachęcam do jej wypełnienia!

Andrzej Dziuba – Prezydent Miasta Tychy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.