PRACOWNICY

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół, wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Pedagodzy naszego przedszkola pracują z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.

W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc aktywny udział w spotkaniach metodycznych, kursach, szkoleniach, radach pedagogicznych oraz studiach podyplomowych.

Specjaliści prowadzą zajęcia w małych grupach w celu lepszego poznania dziecka, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich.

oligofrenopedagog, terapeuta SI (Integracji Sensorycznej), logopeda, terapeuta do pracy z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera, specjalista terapii Snoezelen (Sala Doświadczania Świata), specjalista gimnastyki korekcyjnej,

Dzięki stałej współpracy specjalistów z nauczycielami, zapewniamy dzieciom najwyższą jakość opieki.

Ponadto w Przedszkolu zatrudniony jest

Personel administracyjny: intendent i pomoc administracyjna.

Personel obsługowy: pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kuchenna, woźna, konserwator.