Drodzy Rodzice!

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na rok szkolny 2022/2023
Rozpoczęły się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.
Szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie.
Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektronicznie formularz
ZGŁOSZENIA, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w szkole
obwodowej w sekretariacie lub inny sposób określony przez szkołę (np. skrzynka
podawcza).
Rejonizacja nie obowiązuje w przypadku rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 lub
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach.
Kandydaci do tych placówek muszą przejść odpowiednio próby sprawności fizycznej lub
uzdolnień muzycznych.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających
się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego Rodzic/Opiekun prawny powinien
zgłosić się wraz z dokumentami bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub
specjalnymi, którą jest zainteresowany.
Składanie dokumentów do klas pierwszych
szkół podstawowych
od 7 lutego 2022 r. do 2 marca 2022 r.
Szczegółowe informacje o terminach kolejnych etapów postępowania zamieszczone są na stronie https://www.oswiata.tychy.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.