Basen!

07.03.2022 rozpoczynają się zajęcia na basenie. Szczegółowe informacje udziela KLUB „ZDROWIE”

(tel. 32 327-77-10).

Przypominamy również o płatności za II semestr :

ODPŁATNOŚĆ ZA KURS WYNOSI 250 ZŁ ZA 1O GODZIN LEKCYJNYCH ( 45 MIN)

PŁATNE NA KONTO NR 09 1020 2528 0000 0002 0368 7837

PLUS 70 ZŁ ZA DOWÓZ- CAŁY KURS. PIENIĄDZE ZA PRZEJAZD PROSIMY PRZEKAZAĆ

PRZEDSTAWICIELOWI KLUBU ZDROWIE PRZY ODBIORZE DZIECKA.

PIENIĄDZE ZA PRZEJAZD PROSIMY UMIEŚCIĆ W OPISANEJ KOPERCIE

( IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA I NAZWA PRZEDSZKOLA).

USŁUGI PRZEWOZOWE ZAPEWNIA FIRMA  AD-SON ADRIAN SONIK.