Zebrania:

Żabki 05.01.2023 16:00

Pszczółki 10.01.2023 16:00

Motylki 09.01.2023 17:00

Biedronki 09.01.2023 17:00

Jagódki 04.01.2023 16:30

Słoneczka 05.01.2023 15:30

Drodzy Rodzice!

Dziękuję serdecznie za tak wspaniały odzew na moją prośbę o wsparcie akcji

„Szlachetna Paczka” . Razem udało się nam zebrać sporą ilość najpotrzebniejszych artykułów

dla Pani Magdy i Jej Syna !

Wsparcie, którego Państwo udzieliliście Rodzinie ma nie tylko wartość materialną –

Państwa dobroć, szlachetność i otwartość na drugiego człowieka to wielki piękny dar.

Z wyrazami szacunku w imieniu własnym i obdarowanej Rodziny

Justyna Goląb