Aktualizacja listy pomocy prawnej

Na prośbę Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Urzędu Miasta w Tychach przekazujemy informację dotyczącą zaktualizowanej listy pomocy prawnej:

W związku z obowiązkiem wynikającym z art.8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej udostępniamy Państwu w załączeniu zaktualizowaną listę nieodpłatnego poradnictwa oraz listę punktów NPP i NPO na terenie miasta Tychy.
Jednocześnie prosimy o pomoc w upowszechnieniu wiedzy wśród mieszkańców na temat systemu funkcjonowania nieodpłatnych pomoc prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

więcej na: https://umtychy.pl/pomoc-prawna
https://bip.umtychy.pl/nieodplatna-pomoc-prawna

oraz na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/