Programy wychowania przedszkolnego

Programy i plany realizowane w roku szkolnym 2018/2019

Program Wokół przedszkola:

  •          Wykazuje całkowitą zgodność proponowanych treści z zawartym w podstawie programowej wykazem kompetencji.
  •          Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.
  •          Zawiera nowe arkusze obserwacji pedagogicznej dziecka w przedszkolu.
  •          Przedstawia przykładowe scenariusze zajęć dla dzieci wykorzystujące w sposób integralny treści programowe.

Autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska.