Programy wychowania przedszkolnego

Programy i plany realizowane w roku szkolnym 2017/2018

  • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
  • Program wychowania przedszkolnego „Trampolina”

jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.).
Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.
Trampolina_program-wych_przed_z-termin_okladka.jpg

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.

Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” zawiera:

• Cele kształcenia. Zakładane osiągnięcia dziecka
• Treści kształcenia. Materiał nauczania i wychowania
• Sposoby realizacji celów i treści kształcenia
• Diagnozowanie rozwoju dziecka
• Indywidualizacja wspierania rozwoju dziecka
• Załączniki: Informacje o gotowości szkolnej, przykładowy plan pracy, podstawa programowa.

W programie wychowania przedszkolnego „Trampolina” została przedstawiona propozycja wyodrębnienia podobszarów w poszczególnych obszarach (fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym) – na podstawie teorii pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka oraz teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana. Ponadto poszczególne obszary zostały wzbogacone o cele kształcenia wspierające rozwój kreatywności dziecka – zgodnie z założeniami pedagogiki twórczości i zdolności.

Program został pomyślany w taki sposób, żeby jego treści, oparte na literaturze z zakresu pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz wynikające z podstawy programowej, wzbogacone były praktycznymi rozwiązaniami w pracy nauczyciela z dziećmi. Przedstawianym zagadnieniom towarzyszą przykłady strategii i zabaw adresowanych do wychowawcy i przedszkolaków.
Jednocześnie jest to program ramowy, zapraszający pedagogów do tworzenia własnych, ciekawych i dostosowanych do konkretnej grupy dzieci dobrych praktyk.

Autorkami programu są:
dr Kamila Witerska – pedagog wieku dziecięcego, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Twórczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek i artykułów z zakresu dramy i twórczości w edukacji. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
Małgorzata Janiak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej. Od wielu lat pracuje w przedszkolu – prowadzi grupy według  Pedagogiki M. Montessori. Jako doświadczony nauczyciel uczestniczyła w tworzeniu tych grup od podstaw związanych z przygotowaniem otoczenia (klasy) oraz pomocy rozwojowych wg koncepcji pedagogicznej M. Montessori niezbędnych do funkcjonowania dzieci prowadzonych tą metodą. Czynnie współpracuje z placówkami tego typu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori, koordynator  programów edukacyjnych „Partnerskie Przedszkole” oraz programu „Promocja Zdrowia”.