Tygryski

 

 

 

CZERWIEC W TYGRYSKACH

DZIEŃ DZIECKA 04.06.-08.06.2018r.

– rozwijanie kreatywnej postawy i wyobraźni, kształtowanie sprawności manualnych,
doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się

– kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej, rozwijanie zwinności i gibkości

– kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata, rozwijanie
poczucia akceptacji siebie i swoich  – kolegów, wzbudzanie ciekawości poznawczej
i twórczej postawy

poszerzanie wiedzy o świecie, rozwijanie życzliwości i szacunku wobec innych ludzi,
doskonalenie małej motoryki

– przedstawienie przygotowane przez rodziców dla dzieci – dostarczanie przeżyć estetycznych, rozbudzanie zainteresowań teatrem

– wyjście na boisko miejskie w Tychach – kształtowanie postawy aktywnego kibica,
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i spacerów

–  rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie określonego zbioru,
tworzenie zbiorów równolicznych

– budzenie przywiązania do domu rodzinnego oraz szacunku dla członków rodziny,
zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nazywanie pomieszczeń w domu
lub mieszkaniu i określanie ich funkcji

– kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno i konieczność jej poszanowania, wielozmysłowe poznawanie drzewa, rozbudzanie ciekawości poznawczej
i zachęcenie do aktywności badawczej

ŚWIAT OWADÓW 11.06.-15.06.2018r.

–  kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, poznanie cyklu rozwojowego motyla

– rozwijanie kreatywnej postawy, rozbudzanie ciekawości poznawczej,
wdrażanie do pracy zespołowej.

– rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia, utrwalanie nawyku sprzątania
po skończonej pracy, rozwijanie ekspresji twórczej

– kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
uświadamianie korzyści dla organizmu wynikających z ćwiczeń gimnastycznych,
zabaw ruchowych

– rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie umiejętności manualnych,
doskonalenie umiejętności liczenia

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, uwrażliwienie na charakter słuchanej muzyki,
rozwijanie wyobraźni słuchowej

kształtowanie empatycznego stosunku do świata zwierząt, poznanie różnych gatunków owadów, kształtowanie umiejętności opisywania

– poznanie obrazu graficznego liczby 10, poznanie pojęcia liczba dwucyfrowa,
doskonalenie umiejętności liczenia

rozwijanie kompetencji matematycznych, ćwiczenie słuchu fonemowego,
doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

UROKI LATA 18.06.-22.06.2018r.

rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie małej i dużej motoryki, pobudzanie procesów myślowych

rozwijanie zdolności manualnych, ćwiczenie małej motoryki, pobudzanie kreatywności,
rozpoznawanie i nazywanie kwiatów

pobudzanie procesów myślowych poprzez rozwiązywanie zagadek, wzbudzanie chęci
do kreatywnego myślenia, rozwijanie małej motoryki

zestaw ćwiczeń w formie toru przeszkód – zachęcanie do aktywności fizycznej

teatrzyk kukiełkowy w ramach „Spotkań z legendą”; zapoznanie dzieci z legendami polskimi

rozpoznawanie pogody i warunków atmosferycznych charakterystycznych dla lata,
rozwijanie mowy poprzez stwarzanie okazji do swobodnego wypowiadania się

rozpoznawanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku, poznanie daty rozpoczęcia lata, utrwalenie znajomości liter

integracja grupy przedszkolnej, rozwijanie sprawności ruchowej, stwarzanie okazji
do kontaktu z naturą, obserwacja przyrody i zjawisk pogodowych.

grupy przedszkolnej poprzez wspólną zabawę, zdobycie informacji na temat letnich
owoców i warzyw, utrwalenie wiedzy na temat warunków potrzebnych do prawidłowego
rozwoju roślin.

kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie aparatu mowy,
rozwijanie inwencji twórczej, nabywanie wiary we własne możliwości

WAKACJE TUŻ – TUŻ 25.06 -29.06.2018r.

poznanie i utrwalenie nazw różnych środków transportu, rozwijanie zręczności

wyjście do biblioteki miejskiej, spotkanie z książką, podsumowanie całego roku współpracy

poznawanie i wskazywanie miejsc na mapie, wzbudzanie ciekawości poznawczej,
doskonalenie umiejętności kategoryzowania

wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny,
rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni,  rozumienie i stosowanie poleceń
wydawanych przez nauczyciela

zacieśnianie więzi rówieśniczych, rozwijanie kreatywnej postawy, doskonalenie małej motoryki

tworzenie atmosfery do wspólnej zabawy, rozwijanie małej motoryki poprzez lepienie, wzbudzanie poczucia estetyki i kreatywności

rozpoznawanie Polski na mapie świata, zdobycie informacji dotyczących położenia
Morza Bałtyckiego i jego oznaczenia na mapie

rozwijanie zdolności matematycznych, doskonalenie umiejętności określania kierunków,
doskonalenie zdolności porównywania

kreowanie właściwych postaw i zachowań, zdobycie informacji na temat bezpieczeństwa
podczas wakacji, utrwalenie numerów alarmowych

 

PROSIMY RODZICÓW O SYSTEMATYCZNE KONTROLOWANIE CZYSTOŚCI GŁÓW DZIECI
W ZWIĄZKU Z SYGNAŁAMI O POJAWIAJĄCEJ SIĘ WSZAWICY

 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ WAKACJI ŻYCZYMY NASZYM WYCHOWANKOM
UDANEGO WYPOCZYNKU: DUŻO SŁOŃCA, UŚMIECHU, RADOŚCI,
WSPANIAŁYCH LETNICH PRZYGÓD I ABY WSZYSTKIE DZIECI WRÓCIŁY PO WAKACJACH
CHĘTNE DO NAUKI I ZABAWY.

RODZICOM ZE SWEJ STRONY CHCEMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ ZA WSPÓŁPRACĘ,
ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁANIA NA RZECZ GRUPY I PRZEDSZKOLA
W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO A TAKŻE ZA ŻYCZLIWOŚĆ  I DOBRE SŁOWO.

 

 

 

 


Drodzy Rodzice

W piątek 18.05.2018r. zorganizowana zostanie wycieczka

grupy GUMISIE i TYGRYSKI do Planetarium.

Koszt wycieczki to 15 zł.

—————————————————————————————-

Śniadanie w tym dniu zostanie podane o godzinie 7.00.
Planowana godzina wyjazdu: 7.30.
Planowana godzina powrotu: 13.00.
Po powrocie dzieci zjedzą obiad w przedszkolu.

Wpłaty prosimy dokonywać do środy 16.05.2018 r. u wychowawcy grupy.

 

 

 


 

W maju w grupie „Tygryski” będziemy realizować następujące tematy:

 • „Mieszkam w Polsce”
 • „Na wsi”
 • „W zoo
 • „Święto Mamy, Święto Taty
 • „Dzień Dziecka

 W pierwszym tygodniu maja będziemy zdobywać wiedzę dotyczącą naszego kraju,
zapoznamy się z symbolami narodowymi, 
porozmawiamy o pięknych regionach Polski. 

W kolejnym tygodniu miesiąca będziemy wzbogacać informacje dotyczące życia na wsi.
Dowiemy się na czym polega praca rolnika, 
utrwalimy sobie nazwy i wiadomości na temat zwierząt żyjących na wsi.

Trzeci tydzień maja będzie poświęcony natomiast zwierzętom egzotycznym.
Poznamy ich nazwy, wygląd, zwyczaje, dowiemy się co lubią 
i czym się różnią od zwierząt domowych.

W maju dużo uwagi poświęcimy naszym Rodzicom – czyli najważniejszym osobom w naszym życiu.
Z okazji Dnia Mamy, a także zbliżającego się Dnia Taty zaprosimy wszystkich Rodziców do naszego przedszkola
na uroczystość z okazji ich święta.

Ostatni tydzień miesiąca będzie oczekiwaniem na Dzień Dziecka.
Przypomnimy sobie, jakie mamy prawa i obowiązki względem siebie i innych ludzi.
Porozmawiamy  na temat dzieci z różnych stron świata, a w Dniu Dziecka będziemy wspólnie z dziećmi z innych grup 
świętować 
i bawić się w ogrodzie przedszkolnym.

18 maja pojedziemy na wycieczkę do Planetarium w Chorzowie.

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Wejście na spektakl 08.05.2018 r. godz. 18.00 będzie odbywał się bez biletów.

Bilety na Przeglądy Przedszkolaków 16.05.2018 r. godz. 14.30 będą do odbioru od 07.05 u nauczycielek grupy.

Ze względu na występ dzieci 08.05.2018 r. o godz. 18.00 prosimy Państwa o powtórne przyprowadzenie dzieci tego dnia

do przedszkola na godz. 16.45 lub pozostanie dzieci w przedszkolu przez cały dzień.

Po spektaklu dzieci prosimy odbierać w przedszkolu.

 

 

Szanowni Rodzice!

Dnia 26.04.2018 r. o godz. 12.00 dzieci z grupy „Tygryski” jadą trolejbusem na wycieczkę po Tychach.

Celem wycieczki jest zapoznanie dzieci z charakterystycznymi dla naszego miasta miejscami.

Przejazd w specjalnie dla naszej grupy przygotowanym trolejbusie jest bezpłatny.

Prosimy o odbieranie dzieci tego dnia z przedszkola po godz.14.30.

 

Szanowni Rodzice!

Dnia 24.04.2018 r. o godz. 8.15. dzieci z naszej grupy jadą do Centrum Gemini Park w Tychach
na wystawę żywych zwierząt egzotycznych i roślin owadożernych.
Przejazd i wstęp jest bezpłatny .Śniadanie tego dnia będzie o godz. 7.45.

 

Szanowni Rodzice!

W związku ze zbliżającymi się występami „Tygrysków”  prosimy Państwa o zapoznanie się 
z ich ostatecznym harmonogramem:

 • 08.05.2018 r. godz. 18.00 – występ na premierze w Teatrze Małym
  na ten występ mogą Państwo zamawiać bilety;
 • 10.05.2018 r.  godz. 10.00 – próba na dużej scenie w Teatrze Małym;
 • 16.05.2018 r.godz. 14.30 – występ w Teatrze Małym w ramach Prezentacji Artystycznych Przedszkolaków
  na ten występ mogli Państwo zamawiać bilety.
  Spektakl będzie trwał do godz. 15.30. i będzie obejmował 4 przedstawienia.
  Prosimy o pozostanie na spektaklu do końca.
  Dzieci prosimy odbierać w przedszkolu po zakończonym spektaklu.

Prosimy o systematyczne uczestniczenie dzieci w zajęciach z pantomimy.

Bilety na występy są bezpłatne.

W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielkami grupy.

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

W związku ze zbliżającymi się występami „Tygrysków”
w Teatrze Małym
, chcemy zapoznać Państwa z ich harmonogramem:

 • 20.04.2018 r. godz. 14.00 – występ w Młodzieżowym Domu Kultury w ramach Przeglądu Dorobku MDK;
 • 09.05.2018 r. lub 10.05.2018 r. (dokładna data i godzina będą podane do Państwa wiadomości niebawem)
  – próby na dużej scenie w Teatrze Małym;
 • 14.05.2018 r. ok. godz. 18.00 – występ na premierze w Teatrze Małym – na ten występ mogą Państwo zamawiać bilety;
 • 15.05.2018 r. lub 16.05.2018 r. (dokładna data i godzina będą podane do Państwa wiadomości niebawem)
  – występ w Teatrze Małym w ramach Prezentacji Artystycznych Przedszkolaków – na ten występ mogą Państwo zamawiać bilety.              

Prosimy o zamawianie biletów do dnia 11.04.2018 r. oraz o systematyczne uczestniczenie dzieci w zajęciach z pantomimy.

W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielkami grupy.

 

 

KWIECIEŃ W TYGRYSKACH

„WIOSENNE PORZĄDKI”

 • wysłuchanie opowiadania M. Kownackiej – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • zapoznanie z wiosennymi pracami w ogrodzie, poznanie nazw i zastosowania wybranych narzędzi ogrodniczych
 • zabawa inscenizacyjna do treści wiersza, oglądanie okazów warzyw oraz kwiatów
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • grupowanie przedmiotów zgodnie z podanym kryterium – rozwijanie umiejętności formułowania uogólnień.
 • wdrażanie do bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych
 • zrozumienie znaczenia gleby dla wzrostu organizmów w niej żyjących

„DZIEŃ I NOC”

 • poznanie obrazu graficznego litery N, usprawnienie mowy, doskonalenie umiejętności analizy sylabowej wyrazów
 • kształtowanie kreatywnego myślenia, rozwijanie zdolności manualnych
 • integrowanie grupy podczas wspólnej pracy, przypomnienie następstwa dnia i nocy
 • kształtowanie prawidłowej postawy, wyrabianie płynności ruchów, rozwijanie naturalnych czynności ruchowych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie pamięci słuchowej i muzycznej
 • poznawanie zwierząt i ich trybu życia, rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych
 • doskonalenie mowy poprzez wypowiadanie się, kształtowanie koordynacji wzrokowo – słuchowej
 • utrwalenie kolejności pór roku, utrwalenie nazw miesięcy
 • wzbudzanie poczucia radości ze wspólnej zabawy w grupie, utrwalenie wiedzy na temat tego, że Ziemia krąży wokół Słońca.

„DBAMY O NASZĄ PLANETĘ”

 • poznanie obrazu graficznego cyfry 8, kształtowanie pojęcia liczby 8
 • poszerzanie wiedzy na temat owadów, rozwijanie zdolności manualnych
 • teatrzyk kukiełkowy w ramach „Spotkań z legendą”; zapoznanie dzieci z legendami polskimi
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie mowy, zdobywanie informacji dotyczących kosmosu
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie, budzenie aktywności twórczej
 • rozwijanie zmysłu dotyku poprzez rozpoznawanie różnych tworzyw, ćwiczenie małej motoryki,
  zdobywanie informacji na temat dbania o przyrodę
 • pobudzanie kreatywnego myślenia, wzbudzanie poczucia sprawstwa
 • poznawanie sposobów oszczędzania wody i energii elektrycznej, wdrażanie do świadomego dbania o środowisko
 • rozwijanie psychomotoryki dzieci i ogólnej sprawności fizycznej

” W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów, poznanie obrazu graficznego litery C
 • wzbudzanie poczucia sprawstwa poprzez samodzielne wykonywanie zadań, zdobywanie informacji na temat roślin i ich środowiska
 • utrwalenie nazw owoców i warzyw, zdobycie informacji na temat właściwości odżywczych owoców i warzyw
 • zachęcanie do aktywności ruchowej, redukcja napięcia
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek, wdrażanie zasad dbałości o własne zdrowie
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie wyobraźni ruchowej, uwrażliwienie na zmiany dźwięku
 • poznanie powitania w języku migowym, utrwalenie specyfiki zawodów służby zdrowia, rozwijanie kreatywnego myślenia
 • rozwijanie sprawności motorycznej, zdobycie informacji na temat właściwego pielęgnowania zębów, nauka właściwego szczotkowania
 • zbadanie i ocenienie stanu zębów, zdobycie informacji na temat właściwego dbania o zęby
 • kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej

 

 

 

W marcu w grupie „Tygryski” będziemy realizować następujące tematy:

 • “Kolorowy świat”,                              
 • “Muzyka wokół nas”,
 • “Nadchodzi wiosna”,
 • “Jajka malowane”.

W tym miesiącu dużo miejsca poświęcimy przyrodzie.
W pierwszym tygodniu marca będziemy rozmawiać na temat barw, jakie niosą ze sobą cztery pory roku,
a które to barwy sprawiają, że nasz świat jest piękny i kolorowy. Będziemy omawiać temat występujących
zjawisk przyrodniczych, 
a co za tym idzie będziemy obserwować zmiany w pogodzie.

Kolejny tydzień będzie poświęcony muzyce, która w naszym życiu odgrywa szczególną rolę.
Poznamy ciekawe instrumenty, gatunki muzyczne, dowiemy się, jaki wpływ ma na nas muzyka.

W trzecim tygodniu marca powitamy Wiosnę! Podczas zajęć będziemy zgłębiać temat charakterystycznych oznak
tej pory roku, 
poznamy wiosenne piosenki, wykonamy ciekawe prace plastyczne.

Ostatni tydzień miesiąca będzie oczekiwaniem na Święta Wielkanocne.
Codzienne będziemy zgłębiać naszą wiedzę na temat tradycji związanych z Wielkanocą, poznamy ciekawe techniki
ozdabiania pisanek, upieczemy babeczki wielkanocne do naszych koszyczków.

W ostatnim tygodniu marca serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte,
które odbędą się 28.03.2018 r. (środa) o godz. 9.30.

 

LUTY W TYGRYSKACH

Tydzień uśmiechu   05.02 – 09.02.2018 r.

– kształtowanie postaw empatycznych;

– rozwijanie zdolności manualnych, doskonalenie małej motoryki;

– utrwalenie wiadomości na temat podstawowej pielęgnacji zębów;

– kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej;

– zapoznanie ze specyfiką pracy stomatologa;

– kształtowanie uważnego słuchania, rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej;

– zacieśnianie więzi między dziećmi z grupy przedszkolnej;

– rozbudzanie aktywności twórczej poprzez projektowanie, rozwijanie zdolności manualnych;

– rozwijanie zainteresowań technicznych, doskonalenie małej motoryki;

– poznawanie legend polskich

 

Zabawy na śniegu     12.02 – 16.02.2018 r.

poznanie litery W, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

– rozwijanie logicznego myślenia poprzez klasyfikowanie obiektów, rozbudzanie ciekawości świata;

– utrwalanie umiejętności dopasowania ubioru do pogody, poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych;

–  rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania;

– doskonalenie orientacji przestrzennej i na kartce papieru;

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, uwrażliwienie na zmiany charakteru muzyki i reagowanie na nie ruchem;

– utrwalenie wiedzy na temat śladów zostawianych na śniegu przez zwierzęta;

– doskonalenie zdolności manualnych, rozwijanie kreatywności poprzez samodzielne tworzenie wzorów;

– doskonalenie umiejętności liczenia, przyjmowanie określonych ról społecznych i ich odgrywanie;

kształtowanie prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne, wyrabianie płynności ruchów, rozwijanie naturalnych czynności ruchowych.

 

Mali badacze 19.02 -23.02.2018 r.

rozwijanie umiejętności samodzielnego układania zdań i dzielenia ich na wyrazy, zapoznanie z obrazem graficznym litery F, doskonalenie analizy i syntezy głoskowej;

– rozwijanie kreatywności, doskonalenie małej motoryki poprzez nawlekanie i szycie, kształtowanie estetyki;

– wdrażanie do samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń, stwarzanie okazji do czerpania radości z działania;

– rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania;

– utrwalenie wiedzy na temat stałego następstwa dnia i nocy, rozwijanie samodzielności poprzez wykonywanie eksperymentów badawczych;

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie poczucia rytmu, utrwalenie podstawowych informacji o instrumentach;

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, wdrażanie do dbałości o środowisko;

– wzbudzanie ciekawości świata, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, obserwowanie zjawisk przyrodniczo – fizycznych;

– wspieranie ciekawości poznawczej, aktywności i samodzielności, zapoznanie z właściwościami magnesu;

– doskonalenie podstawowych czynności ruchowych oraz głównych cech motoryki dziecka.

 

Poznajemy zawody  26.02 -02.03.2018 r.

utrwalenie numerów alarmowych, utrwalenie wiedzy na temat pracy osób pełniących ważne funkcje;

– poznawanie obrazu graficznego cyfry 6, kształtowanie pojęcia liczby 6;

– zdobywanie informacji na temat ról pełnionych przez różne osoby, poznawanie nazw zawodów;

– kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci, usprawnianie procesów pobudzania i hamowania;

– wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie koncentracji i kreatywności poprzez układanie puzzli;

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, uwrażliwienie na charakter słyszanej muzyki i jego określanie;

– poznanie nazw zbóż, zdobycie informacji na temat warunków potrzebnych do rozwoju roślin;

– spacer do pobliskiego zakładu fryzjerskiego, zapoznanie ze specyfiką zawodu fryzjera;

– rozwijanie zdolności kulinarnych, wzbudzanie poczucia sprawstwa, poszerzanie słownictwa dotyczącego określeń smaków i zapachów;

– kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, wzmocnienie napięcia mięśniowego.

 


Szanowni Rodzice!

W związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka (w naszej grupie uroczystość ta odbędzie się
19.01.2018 r. – piątek o godz.10.00) serdecznie prosimy o przekazanie nauczycielom grupy
informacji dotyczących, ilu gości z Państwa rodziny możemy się spodziewać.
Bardzo ułatwi nam to przygotowanie uroczystości.
Serdecznie dziękujemy.

W styczniu w grupie „Tygryski” będziemy realizować następujące tematy:

 • “Dawno, dawno temu…”,                              
 • “Gdzie mieszkasz?”,
 • “Święto Babci i Dziadka”,
 • “Zabawa karnawałowa”,
 • „Zimowe zabawy”.

Opis tego co będziemy robić podczas zajęć w styczniu, pragniemy rozpocząć od złożenia Państwu życzeń,
aby ten Nowy Rok był 
o wiele lepszy od poprzedniego, był pełen miłości i szczęścia rodzinnego!

W tym miesiącu czekają na nas liczne atrakcje. W pierwszych tygodniach stycznia będziemy rozmawiać na temat tego,
jak mieszkano dawniej, a jak wygląda to dziś. Dzieci będą wzbogacały swoją wiedzę na temat kraju i miasta
w jakim mieszkają.

Kolejny tydzień będzie poświęcony przygotowaniom do Dnia Babci i Dziadka.
W naszej grupie uroczystość z tej okazji odbędzie się 19.01.2018 r. (piątek) o godz. 10.00.

Specjalnie z tej okazji poznamy nowe piosenki, wiersze, wykonamy niespodzianki dla naszych ukochanych  Dziadków.

Czwarty  tydzień tego miesiąca dotyczył będzie tematu zabaw i bali karnawałowych.
My swój Bal Karnawałowy będziemy mieli 
27.01.2018 r. (sobota).
Podczas zajęć wykonamy karnawałowe maski, opowiemy sobie o tradycjach związanych z karnawałem.

Ostatni tydzień stycznia dotyczył będzie tematu zabaw i sportów zimowych. Ponieważ będzie to czas,
kiedy rozpoczynają się ferie zimowe, poznamy ciekawe sposoby na spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

 

GRUDZIEŃ W TYGRYSKACH

Listy do Mikołaja 04 – 08.12.2017

kształtowanie uważnego słuchania,  kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie sprawności aparatu głosowego

– „Pierścień świętej Kingi” – przedstawienie przygotowane przez nauczycieli przedszkola,

– poznanie postaci Mikołaja, rozwijanie aktywności myślowej, pobudzanie wyobraźni i wyzwalanie inicjatywy twórczej

–  kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej

– rozwijanie kreatywnej postawy, wdrażanie do odczuwania wrażeń estetycznych, kształtowanie umiejętności
pracy w grupie

– spotkanie z Mikołajem – wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze połączone z wręczaniem dzieciom upominków

– poznanie cyfry 3, doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

– poznanie pracy leśniczego, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej na temat lasu i jego mieszkańców,
zachęcanie do opiekowania się zwierzętami i dokarmianie ich podczas zimy

– poznanie drogi, którą musi przebyć list zanim trafi do adresata.

– uczenie dzieci radzenia sobie ze swoimi emocjami, wyrażanie uczuć w sposób werbalny i pozawerbalny

Zapraszamy na teatrzyk 11 – 15.12.2017

– wyrabianie odwagi i śmiałości, pobudzanie do działań artystycznych, uwrażliwianie na sztukę

– doskonalenie umiejętności manualnych, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego,
próby samodzielnego wykonania teatrzyku

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, odkrywanie w sobie uzdolnień aktorskich,
rozwijanie umiejętności pracy w grupie

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i reagowania na bodźce słuchowe,
rozwijanie wyobraźni słuchowej i ruchowej, rozwijanie wyobraźni twórczej

– rozwijanie: kreatywności i myślenia twórczego, zapoznanie z pojęciami: teatr, scena, kurtyna, aktor, brawa,
rozwijanie umiejętności pracy w zespole

– zapoznanie z techniką inscenizacji z wykorzystaniem cienia, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
kształtowanie umiejętności podejmowania twórczych działań

– zapoznanie ze sztuką teatru cieni, nauka inscenizacji lalką cieniową, tworzenie scenek z wykorzystaniem lalek cieniowych

– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, usprawnianie narządów mowy, rozwijanie aktywności twórczej,
rozwijanie zdolności teatralnych

– spacer w okolicy przedszkola – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

ŚWIĄTECZNE DRZEWKO 18.12 -22.12.2017r.

– poznanie wyglądu choinki i nazywanie środowiska w jakim rośnie, zwrócenie uwagi na różnice
i podobieństwa między iglastymi a liściastymi drzewami.

integracja dzieci poprzez wykonanie pracy zespołowej, rozwijanie zdolności manualnych

– utrwalenie schematu ciała, kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony, integracja grupy,
doskonalenie umiejętności różnicowania wielkości.

– kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie wyobraźni i pamięci słuchowej, doskonalenie umiejętności
rozróżniania dźwięków wysokich i niskich

– udział dzieci we wspólnym posiłku połączonym z kolędowaniem, konkursami i teatrzykiem o tematyce świątecznej

– Nauka wiersza B. Lewandowskiej. Rozwijanie pamięci słuchowej.

zapoznanie z tradycjami świątecznymi, budzenie poczucia wspólnoty w grupie”,
budzenie poczucia estetyki w najbliższym otoczeni

śpiew poznanych piosenek o tematyce świątecznej. Wprowadzanie radosnego nastroju w oczekiwaniu na święta

doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-10, ćwiczenie małej motoryki poprzez wycinanie,
angażowanie sfery wzrokowej, ruchowej i słuchowej poprzez układanie sekwencji i powtarzanie wzorów

ŚLADY NA ŚNIEGU 27.12 -29.12.2017r.

kształtowanie umiejętności uważnego wysłuchiwania wiersza, poznanie obrazu graficznego litery P,
doskonalenie analizy i syntezy głoskowej wyrazów, rozwijanie zdolności językowych

ćwiczenie małej motoryki poprzez przewlekanie i wycinanie, tworzenie atmosfery sprzyjającej wspólnej zabawie,
rozwijanie zdolności manualnych

– zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg przewodnika.

– stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia oraz przeliczania.

– budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt, poznanie pożywienia potrzebnego zwierzętom do przeżycia
podczas trudnych warunków, utrwalenie wiadomości o zawodzie leśniczego

– nauka rozpoznawania śladów, ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie logicznego myślenia
poprzez rozwiązywanie zagadek

 

 

Szanowni Rodzice:

 • Zdjęcia do kalendarza odbędą się 20.11.2017 r. (poniedziałek).

 

 • W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Pluszowego Misia
  prosimy, aby w poniedziałek 20.11.2017 r. dzieci przyniosły do Przedszkola swoje misie. 
  Misie będą z nami przez cały tydzień.

 

 • Zajęcia otwarte w naszej grupie odbędą się 27.11.2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.30.

 

SZANOWNI RODZICE!

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałe przygotowanie „Kiermaszu ciast”!!!

Zadbali Państwo o każdy detal, a wybór ciast był godny najlepszej cukierni.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy Wam wszystkim!!!

 

W listopadzie w grupie „Tygryski” będziemy realizować następujące tematy:

 • “Kap, kap, kap”,                              
 • “Jesienny deszcz przyjemny jest”,                                                   
 • “Ciekawe, dlaczego…”,
 • “Dzień Pluszowego Misia”,
 • „Mój zwierzak”.

W pierwszych tygodniach listopada będziemy rozmawiać na temat jesiennej szarugi.
Poznamy symbole określające poszczególne zjawiska atmosferyczne i podejmiemy próby samodzielnego
przedstawiania prognozy pogody. Nadal będziemy szukać ciekawych sposobów na spędzanie deszczowych dni.

W ramach „Spotkań z legendą”, zapoznamy się z „Legendą o Popielu”, a także będziemy się świetnie bawić
na obchodach „Dnia jeża” w naszym przedszkolu.

W kolejnym tygodniu miesiąca odpowiemy sobie na różnego rodzaju pytania, które nas nurtują.
W ramach tematyki „Ciekawe, dlaczego…”, przeprowadzimy kilka doświadczeń dotyczących tego co pływa, a co tonie,
jak powstaje cień. Wzbogacimy swoje wiadomości dotyczące tematu recyklingu.

Czwarty tydzień listopada będzie przebiegał pod hasłem Święta Pluszowego Misia.
Z tej okazji przyniesiemy do przedszkola nasze ukochane misie i wspólnie będziemy się cieszyć ich świętem.

Ostatni tydzień miesiąca poświęcimy omawianiu naszych zwierzaków. Poznamy ich zwyczaje, zachowania,
porozmawiamy na temat sposobów opieki nad zwierzętami oraz naszej wobec nich odpowiedzialności.

Zaplanowane na ten miesiąc zajęcia umożliwią nam rozwijanie naszych zainteresowań, umiejętności i talentów.

 

 

UWAGA

GRUPA TYGRYSKI GUMISIE I SMERFY – ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ KULINARNYCH

ZAJĘCIE OTWARTE KTÓRE MIAŁY SIĘ ODBYĆ 18.10.2017 ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA

19.10.2017 (CZWARTEK) GODZINA 15.30.

PROSIMY O ZAPISY NA LIŚCIE U PAŃ DYŻURUJĄCYCH NA SZATNI.


Szanowni Rodzice!

Zebranie podsumowujące obserwację wstępną,
odbędzie się 23.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

Szanowni Rodzice!

Zajęcia z piłki nożnej odbywają się w naszej grupie w każdy wtorek od 15.00 do 15.30.

 

UWAGA

RODZICE GUMISIÓW,SMERFÓW, TYGRYSKÓW!!!

 

Zapraszamy Rodziców z powyższych grup na zajęcia otwarte,

które odbędą się 18.10.2017 (środa) o godz. 15.30.

Będą to zajęcia kulinarne, dlatego prosimy o zabranie dla dziecka fartuszka, wałka do ciasta oraz wykrawaczki do pierogów.

Prosimy o zapisanie się na listę obecności u pań dyżurujących na szatni do 16.10 (poniedziałek), w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów.

Na zajęcia zostali zaproszeni specjalni goście!

Serdecznie zapraszamy!


W październiku w grupie „Tygryski”
będziemy realizować następujące ośrodki tematyczne:

 • KOSZ PANI JESIENI,
 • LEŚNE ODGŁOSY,
 • MOJA RODZINA I JA,      
 • KĄCIK ZABAWEK,
 • KAP, KAP, KAP.

Październik to miesiąc, w którym będziemy rozmawiać na temat zmian, jakie niesie z sobą jesień.
Zmiany te dotyczą nie tylko zmian w świecie przyrody, ale również w naszym świecie.
Przypomnimy sobie warzywa i owoce, które są najsmaczniejsze o tej porze roku.
Utrwalimy wiadomości na temat ich korzystnego wpływu na nasze zdrowie, samodzielnie przygotujemy sałatkę owocową
i surówkę z warzyw.

W drugim tygodniu października będziemy poznawać życie i zwyczaje leśnych zwierząt.
Dowiemy się w jaki sposób zwierzęta przygotowują się jesienią do nadejścia zimy.

W kolejnym tygodniu miesiąca porozmawiamy na temat wartości rodziny w naszym życiu.
Poznamy ciekawe formy spędzania wspólnie wolnego czasu.

Ostatnie tygodnie października dotyczyć będą ulubionych zabaw dzieci i kącików zainteresowań,
w których najchętniej spędzamy wolny czas. Poznamy nowe zabawy muzyczno – ruchowe, będziemy śpiewać poznane
w przedszkolu piosenki. Porozmawiamy o tym co robić w czasie deszczu, aby się nie nudzić.

W każdy poniedziałek rano będziemy uczestniczyć wraz z innymi grupami w porankach muzyczno – logopedycznych.
Nasze zajęcia edukacyjne będą uatrakcyjnione kartami pracy, które pozwolą nam na utrwalenie zdobytej wiedzy
oraz doskonalenie naszych umiejętności.

 

 

UWAGA  TYGRYSKI !!!

Zapraszamy Rodziców do włączenia się w tworzenie

Przedszkolnej Książki Kucharskiej!

Zadanie polega na :

 1. Wyszukaniu przepisu na dowolna potrawę kuchni polskiej, śląskiej – regionalnej.
 2. Graficznym zaprojektowaniu kartki z przepisem:
 • format kartki A4
 • załączenie przepisu i ozdobienie kartki np. rysunkami bądź fotografią dziecka.
 1. Złożeniu prac u wychowawczyń grupy do 12.10.2017 r.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!


W najbliższych dniach czekają nas następujące atrakcje:

26.09.2017 r. – sesja zdjęciowa;

27.09.2017 r. – przedstawienie przygotowane przez nauczycielki naszej placówki w ramach „Spotkań z legendą”;

28.09.2017 r. – wyjazd do Teatru Żelaznego w Katowicach Piotrowicach na przedstawienie pt. „Pchła Szachrajka”;

29.09.2017 r. – uroczystość z okazji „Dnia Chłopaka”, zabawy, konkursy, tańce.

Szanowni Rodzice! 

W czwartek 28 września dzieci jadą na wycieczkę do Teatru Żelaznego w Katowicach Piotrowicach. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 20 zł (16 zł – bilet na spektakl + 4 zł bilet na pociąg). Wyjazd zostanie częściowo zrefundowany przez radę Rodziców.

Serdecznie prosimy o dokonywanie wpłat u skarbnika grupy.

Wyjazd odbywa się w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu: wyjście na stację przewidziane jest na godz. 10.00, a powrót do przedszkola na godz. 13.30.

WRZESIEŃ W TYGRYSKACH

 

„Witaj przedszkole”

– zwiedzanie przedszkola, zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w  przedszkolu, zasady BHP.

– zabawa inscenizowana do piosenki

wykonanie swojego portretu z użyciem sylwety, dbałość o szczegóły

– pełnienie dyżurów w łazience, w kącikach zabaw i przy stolikach

– utrwalenie pojęć określających położenie przedmiotów : między , wyżej , niżej , daleko – blisko , dalej – bliżej.

– zabawa w teatr. Próby naśladowania i odgrywania różnorodnych zachowań w scenkach dramowych

– słuchanie opowiadania E. Janikovszky „Jestem już przedszkolakiem”  połączone z analizą jego treści

– rozmowa kierowana i graficzne opracowanie kodeksu zachowania

– ozdabianie własnych wizytówek

„Droga do przedszkola”

– pogadanka na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę

– spacer na najbliższe skrzyżowanie, obserwacja ruchu samochodów i pieszych

– słuchanie i rozpoznawanie dźwięków różnych pojazdów

– grupowanie znaków drogowych według kolorów, kształtów, nazywanie i omówienie znaczenia wybranych znaków

– zabawa dydaktyczna – zapoznanie z różnymi środkami komunikacji

– Fryderyk Chopin –  zapoznanie z życiem i  twórczością sławnego kompozytora, aktywne słuchanie muzyki

– turniej wiedzy o ruchu drogowym

– spacer do pobliskiego parku

 „Nadeszła jesień”

– przybliżenie dzieciom sylwetki wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika

– rozwijanie poczucia rytmu i ogólnej sprawności fizycznej

– poznanie drzew rosnących  w parku – kasztanowiec, dąb, jarzębina, klon.

– nauka piosenki „Jesień” – rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki

– ćwiczenia słuchowo – ruchowe, rytmizacja tekstu, dopowiadanie słów rymujących się ze słowami w zdaniach podanych przez nauczyciela – rozwijanie słuchu fonematycznego

– zabawy matematyczno manipulacyjne, tworzenie zbiorów

– wykonanie pracy plastycznej techniką frotażu

– wyzwalających u dzieci potrzeby samodzielnego rozwiązywania,  wzbogacanie słownictwa, rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

– wycieczka do Parku Niedźwiadków, zachęcanie do obserwowania środowiska przyrodniczego, jakim jest park

„Wiem z czego to jest zrobione”

– poznanie twórczości Jana Brzechwy, kształtowanie pozytywnych uczuć estetycznych, budzenie wyobraźni dziecka – – kształtowanie sprawności motorycznej na torze przeszkód

– utrwalenie swojego adresu, wyjaśnienie potrzeby znajomości własnego adresu

– nauka piosenki , improwizowanie na instrumentach muzycznych do tempa i rytmu piosenki

– nauka piosenki , improwizowanie na instrumentach muzycznych do tempa i rytmu piosenki

– wycieczka do piekarni – zapoznanie dzieci z pomieszczeniami produkcyjnymi piekarni

– stworzenie książki kucharskiej na bazie sprawdzonych przepisów naszych mam i babć, kultywowanie tradycji przekazywania wiedzy kulinarnej z pokolenia na pokolenie

– zabawa dydaktyczna; liczenie w zakresie 5

– badanie fizycznych właściwości cukru – zachęcanie do obserwowania przyrody nieożywionej