Smerfy


W poniedziałek (16.10.2017r)   koło godziny 8:45 dzieci wychodzą na tyski Stadion , w celu zwiedzenia jego pomieszczeń. Wejście na stadion planowane na 9:15. W związku z powyższym prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola na godzinę 8:00. Dziękujemy 🙂


Uwaga

Dnia 05.1. 2017r dzieci z grup: „Bulinki” i „Smerfy” jadą na wycieczkę autokarową do  Wieliczki. Będziemy zwiedzać  Trasę Turystyczną w Kopalni Soli w Wieliczce. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 67zł/dziecko (41 zł – wejściówki do Kopalni Soli +26 zł – autokar). Koszt przejazdu pokryty zostanie z funduszy Rady Rodziców. Autokar zostanie poddany kontroli policyjnej w dniu wyjazdu na wycieczkę.  Wyjazd z przedszkola o godzinie 9:30. Planowany powrót około godziny 16:00.


Uwaga 

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się dnia 23.10.2017r o godzinie 16:00. Podczas zebrania omówione zostaną wyniki obserwacji wstępnej dzieci.


UWAGA

GRUPA TYGRYSKI GUMISIE I SMERFY – ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ KULINARNYCH

ZAJĘCIE OTWARTE KTÓRE MIAŁY SIĘ ODBYĆ 18.10.2017 ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA

19.10.2017 (CZWARTEK) GODZINA 15.30.

PROSIMY O ZAPISY NA LIŚCIE U PAŃ DYŻURUJĄCYCH NA SZATNI.


UWAGA

RODZICE GUMISIÓW,SMERFÓW, TYGRYSKÓW!!!

 

Zapraszamy Rodziców z powyższych grup na zajęcia otwarte,

które odbędą się 18.10.2017 (środa) o godz. 15.30.

Będą to zajęcia kulinarne, dlatego prosimy o zabranie dla dziecka fartuszka, wałka do ciasta oraz wykrawaczki do pierogów.

Prosimy o zapisanie się na listę obecności u pań dyżurujących na szatni do 16.10 (poniedziałek), w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów.

Na zajęcia zostali zaproszeni specjalni goście!

Serdecznie zapraszamy!


PAŹDZIERNIK W „SMERFACH”

 1. „Album rodzinny” 10 – 06.10.2017 r.

Dziecko:

 • wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej członków; rozumie pojęcia: rodzina, dom rodzinny, rodzice, rodzeństwo; zna zawody rodziców, potrafi o nich opowiadać
 • zna drukowaną małą i wielką literą a, A; potrafi odwzorować kształt litery a, A
 • rysuje płynnie schemat człowieka
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów i do siebie
 • posługuje się określeniami kierunku: w prawo, w lewo, na wprost, za siebie, przed siebie
 • zna swój adres zamieszkania i wie, komu można go podawać
 • zna dzieje swojej rodziny
 • wypowiada się na temat swoich obowiązków domowych
 • poznaje kroki tańca Lasowiak
 • potrafi zaprojektować kompozycje z figur geometrycznych
 • wykonuje pracę przestrzenną zgodnie z instrukcją- robot dla mamy i taty
 • dostrzega i wymienia różnice w sprzętach używanych dawniej i dzisiaj
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według pokazu i instrukcji słownej
 • śpiewa zaproponowane piosenki i bawi się przy nich.
 1. „Jesteśmy bezpieczni na drodze” 09.10- 13.10.2017 r.

Dziecko:

 • zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 • wypowiada się na temat zaobserwowanych zachowań innych członków ruchu drogowego
 • rozpoznaje kształt trójkąta i wyszukuje w otoczeniu przedmiotów, które mają kształt trójkąta
 • recytuje z pamięci wiersz p.t.”Światła na skrzyżowaniu”
 • gra na wybranych instrumentach perkusyjnych
 • porusza się swobodnie podstawowymi krokami tańca ludowego- Lasowiak
 • określa strony ciała: prawa, lewa strona
 • potrafi odwzorować cyfrę 2
 • konstruuje w zespole makietę
 • zna zadania policjanta; zna numer alarmowy na Policję
 • wie, że Policjant to osoba, której możemy zaufać w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu
 • wie, jak unikać i pokonywać zagrożenia
 1. „Barwy jesieni”  10 – 20.10.2017 r.

Dziecko:

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • zna wybrane gatunki drzew
 • zna wybrane gatunki grzybów jadalnych (borowik, kurka, maślak)
 • zna wybrane gatunki grzybów trujących(muchomor)
 • wie, że bezwzględnie nie można zbierać i jeść nieznanych grzybów
 • rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy kolory pochodne
 • wie czym zajmuje się pszczelarz; zna właściwości odżywcze miodu
 • zna drukowaną małą i wielką literę U, U; potrafi odwzorować kształt litery U, U
 • porównuje wysokość; stosuje określenia- wyższe, niższe.
 • dostrzega symetrię w przyrodzie
 • wykonuje pracę techniczną-ul
 • interesuje się muzyką poważną
 • wykonuje układ ruchowy do Mazurka F-dur op. 68 F. Chopina
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło
 • eksperymentuje z wodą; zna właściwości wody
 • nazywa i zachowuje kolejność dni tygodnia
 • umie oznaczyć pogodę w kalendarzu pogody
 • dostrzega rytm w powtarzających się dniach tygodnia, porach roku, doby
 • potrafi nazwać niektóre zjawiska atmosferyczne
 1. „Jesienne zabawy z tatą” 23.10 – 27.10.2017 r.

Dziecko:

 • zna drukowaną małą i wielką literę t, T; potrafi odwzorowywać kształt litery t, T
 • wypowiada się, w jaki sposób można sprawić przyjemność rodzicom; odczuwa radość z obdarowywania bliskich
 • liczy sprawnie w zakresie poznanego zbioru liczbowego
 • zna cyfrę 3 jako znak graficzny liczby
 • posiada bogaty zasób słów, których używa w mowie potocznej
 • porównuje liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach
 • wykonuje działania dodawania i odejmowania, licząc konkretne przedmioty
 • stosuje poprawnie określenia: więcej o, mniej o, tyle samo
 • układa z mozaiki geometrycznej rytmiczne układy według podanego wzoru
 • potrafi określić budowę piosenki: wyodrębnia refren, zwrotki i powtórzenia
 • wie, z jakich elementów składa się piosenka (słowa, melodia, akompaniament)
 • śpiewa znane piosenki indywidualnie i w grupie, wyraźnie odtwarzając tekst
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w toku działalności konstrukcyjnej
 • tworzy model prostego aparatu telefonicznego
 • dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 • potrafi wymienić wybrane gatunki ptaków odlatujących z Polski przed zimą oraz przylatujących na zimę; wie, jakie warunki są potrzebne ptakom do prawidłowego rozwoju
 • podejmuje proste zabawy badawcze; wnioskuje na temat zjawiska powstawania wiatru
 • zna właściwości i nazwy wiatru
 • biega w różnym tempie
 1. „Wszyscy mamy mamy”  10 – 31.10.2017 r.

Dziecko:

 • zna tradycje związane z dniem Wszystkich Świętych i Zaduszek
 • wie, że informacje mogą być przekazane w formie znaku graficznego
 • rozpoznaje i nazywa barwy, używa ich do wyrażania nastroju
 • tworzy prace plastyczne inspirowane dziełami sztuki
 • umie opowiadać o swoich odczuciach i wrażeniach
 • zna prawa i obowiązki dziecka; przestrzega praw kolegów
 • rozpoznaje i nazywa swoje stany uczuciowe
 • zna drukowaną małą i wielką literę m, M; potrafi odwzorowywać kształt litery m, M.

 

UWAGA SMERFY !!!

Zapraszamy Rodziców do włączenia się w tworzenie

Przedszkolnej Książki Kucharskiej!

Zadanie polega na :

 1. Wyszukaniu przepisu na dowolna potrawę kuchni polskiej, śląskiej – regionalnej.
 2. Graficznym zaprojektowaniu kartki z przepisem:
 • format kartki A4
 • załączenie przepisu i ozdobienie kartki np. rysunkami bądź fotografią dziecka.
 1. Złożeniu prac u wychowawczyń grupy do 12.10.2017 r.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!


Szanowni Rodzice!

17 stycznia w naszym przedszkolu odbędą się warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej. Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowane asystentki stomatologiczne z Centrum Stomatologii Dziecięcej i Ortodoncji z Katowic. Podczas spotkania przeprowadzone zostanie wstępne badanie stanu zębów Dzieci. Każde Dziecko otrzyma wynik tego badania w formie diagramu z oznaczonymi zębami wymagającymi kontroli lekarskiej. Badanie uzębienia dzieci jest bezpłatne. Możliwy jest także zabieg fluoryzacji, którego koszt wynosi 30 zł (nie przynosimy szczoteczek, fluor nakładany jest specjalnymi pędzelkami).


Wrzesień w „Smerfach”

01.09 – 08.09.2017r „Wspominamy wakacje”

 • Poznajemy się – integracja grupy
 • Wakacyjne przygody – skupienie uwagi na czytanym utworze
 • Moja wakacyjna przygoda – doskonalenie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń w formie plastycznej
 • Co powinien mieć ze sobą podróżnik? – stosowanie liczebników porządkowych, kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów
 • Wracamy z wakacji – poznanie zasad podróżowania koleją
 • Zabawy przy muzyce – uwrażliwienie na zmiany charakteru muzyki, rozwijanie poczucia rytmu

11.09. – 15.09.2017r „Razem jest wesoło”

 • Mój przyjaciel – kształtowanie umiejętności pozytywnego postrzegania innych, rozumienie pojęcia przyjaźń, przyjaciel
 • Kodeks grupy – nabywanie umiejętności współdziałania w grupie, przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad
 • Tydzień przedszkolaka – poznawanie nazw dni tygodnia
 • Witamy się śpiewająco – utrwalenie zwrotów grzecznościowych
 • Dyżurny – poznanie funkcji dyżurnego, wdrażanie do dbania o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
 • Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie sprawności ruchowej

18.09.- 22.09.2017r „Oto ja”

 • Modna osa – wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, poznanie litery „O,o”
 • Moja ulubiona zabawka – wyrażanie emocji przy użyciu techniki malowania farbami
 • Mam prawo do radości i smutku – nabywanie umiejętności nazywania uczuć oraz wiązania ich z konkretnymi sytuacjami
 • Oto ja – rozwijanie umiejętności orientowania się w schemacie własnego ciała, stosowanie wyrażeń typu: z prawej strony, z lewej strony, z przodu, z tyłu
 • Zabawy rytmiczne przy piosence „Dzień dobry”
 • Tajemniczy nieznajomy – rysunek postaci pod dyktando
 • Zabawa wierszem – rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Tworzenie kompozycji z różnorodnego materiału przyrodniczego

25.09 – 29.09.2017r „Witamy Panią Jesień”

 • Przyszła jesień – poznanie naturalnego następstwa czasu – cykliczność pór roku
 • Dywan Pani jesieni – dostrzeganie prawidłowości w układach oraz przekładania ich na inną sytuację: rytmy
 • W sklepie warzywnym – kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się, poznanie wyglądu wybranych owoców i warzyw
 • Spotkanie z F. Chopinem – rozwijanie zainteresowania muzyką poważną
 • Trudne rachunki Pani Jesieni – nabywanie umiejętności dzielenia po kilka, dodawania i odejmowania
 • Jakie to warzywo – zajęcia plastyczne
 • Odloty ptaków – słuchanie opowiadania, poznanie nazw niektórych ptaków odlatujących na zimę
 • Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne