Kubusie

ZAMIERZENIA DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:

WRZESIEŃ W GRUPIE KUBUSIE

 


 

Zebrania organizacyjne dla wszystkich rodziców ( dzieci nowoprzyjęte oraz uczęszczające już do przedszkola kolejny rok) odbywać się będą w następujących terminach:

  • 5 września o godzinie 15:30 dla grupy: Kangurki, Kubusie , Bulinki
  • 6 września o godzinie 15.30 dla grupy Skrzaty, Smerfy, Tygryski

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania z nauczycielami w poszczególnych grupach.

Rodzice, których dzieci uczęszczają do różnych grup  mogą uczestniczyć w zebraniu ogólnym tylko w jednym dniu. Natomiast prosimy aby wzięli udział w zebraniu grupowym o godz.16:30

 

Pierwsze spacerki

dav
dav
dav
dav

 

Kodujemy z ozobotem

dav
dav
dav
dav