GumisieW czwartek 22.02.2018 r. zorganizowana zostanie wycieczka

grupy GUMISIE i SKRZATY do Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Koszt wycieczki to 40 zł.

—————————————————————————————-

Śniadanie w tym dniu zostanie podane o godzinie 830.
Planowana godzina wyjazdu: 900.
Planowana godzina powrotu: 1315.
Po powrocie dzieci zjedzą obiad w przedszkolu.

Wpłat prosimy dokonywać do poniedziałku 19.02.2018 r. u wychowawców grupy.


 

LUTY W GUMISIACH

„CZYJ TO DOM?” 01.02 – 02.02.2018r.

Dziecko:

  • zna swój adres zamieszkania,
  • wie, jak wygląda herb i flaga miasta Tychy,
  • wie, skąd pochodzi nazwa Tychy,
  • zna niektóre zabytki Tychów,
  • doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami.

„ZIMOWE ZABAWY” 05.02 – 09.02.2018r.
Dziecko:

  • wie, w jaki sposób można bezpiecznie spędzić ferie zimowe,
  • wie, że należy zakładać znaki odblaskowe,
  • umie nazwać sporty zimowe,
  • doskonali sprawność manualną,
  • potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragment piosenki,
  • grupuje obiekty według podanych kryteriów,
  • jest zainteresowane otaczającym światem,
  • zna właściwości lodu,
  • stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski,
  • z uwagą ogląda obrazy wybitnych malarzy,
  • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne.

„LUBIMY SIĘ ŚMIAĆ” 12.02 – 16.02.2018r.
Dziecko:

  • słucha ze zrozumieniem treści utworu literackiego,
  • przestrzega ustalonych zasad,
  • rozumie znaczenie pojęcia ład,
  • potrafi dobrać odpowiedni strój do pogody,
  • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych,
  • stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, pomiędzy, nad,
  • doskonali umiejętność liczenia w zakresie co najmniej 6,
  • zna właściwości magnesu,
  • buduje prosty instrument muzyczny,
  • wygrywa rytm muzyki na instrumentach niekonwencjonalnych,
  • dostrzega różnicę pomiędzy hałasem a ciszą.

„LUBIMY EKSPERYMENTOWAĆ” 19.02 -23.02.2018r.
Dziecko:

  • uważnie słucha opowiadania oraz odpowiada na pytania dotyczące jego treści,
  • kształtuje umiejętność opisywania własnych doświadczeń,
  • jest zainteresowane czytaniem,
  • buduje wiedzę na temat właściwości różnych materiałów plastycznych,
  • prawidłowo trzyma narzędzia kreślarskie,
  • rozwija zainteresowania badawcze i próbuje szukać własne rozwiązania,
  • przyswaja zasady zdrowego odżywiania się,
  • przestrzega ustalonych zasad zachowywania się podczas zajęć kulinarnych,
  • potrafi szacować „na oko”,
  • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych i rytmicznych.

„KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?” 26.02 -28.02.2018r.
Dziecko:

  • nazywa przedstawicieli wybranych zawodów,
  • potrafi rozpoznać i nazwać różne rodzaje sklepów,
  • dba o środowisko naturalne,
  • zna pojęcie wiatru i sposoby jego wykorzystania,
  • dba o ład i porządek w swoim otoczeniu,
  • rozwija umiejętność wchodzenia w rolę aktora,
  • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i warunkach atmosferycznych,
  • układa historyjki obrazkowe w odpowiedniej kolejność,
  • doskonali umiejętność grupowania przedmiotów wg podanej cechy. 

STYCZEŃ W GUMISIACH

NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ 2 – 5.01.2018r.

Dziecko:

   • dostrzega następstwo dni i nocy,
   • wymienia we właściwej kolejności pory roku,
   • właściwie reaguje na sygnały dźwiękowe wydawane przez nauczyciela,
   • rozwija twórczość i aktywność plastyczną poprzez ozdabianie sylwety balonika różnymi technikami,
   • uważnie słucha tekstu literackiego.

BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI 8 – 12.01.2018r.

Dziecko:

   • umie odpowiedzieć na pytania związane z treścią wysłuchanego utworu,
   • wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela,
   • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych i rytmicznych,
   • grupuje książki w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: ta do tej pasuje, te są o podobnej tematyce, a te są inne,
   • wykazuje się odpornością emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
   • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy związane z książką: autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia.

PREZENTY DLA BABCI I DZIADKA 15 – 19.01.2018r.

Dziecko:

   • dostrzega potrzeby i pragnienia innych członków rodziny,
   • okazuje szacunek osobom starszym,
   • opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowując kolejność zdarzeń,
   • rozumie stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie,
   • potrafi zapamiętać, zaśpiewać oraz zilustrować ruchem słowa piosenki,
   • bierze udział w zajęciach ruchowych.

KARNAWAŁOWE STROJE 22 – 26.01.2018r.

Dziecko:

   • zna znaczenie słowa karnawał,
   • wie, jakie tradycje są związane z okresem karnawału,
   • potrafi wykonać prosty instrument muzyczny zgodnie z instrukcją,
   • grupuje obiekty według podanych kryteriów (koloru i wielkości) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne,
   • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
   • wie, jak należy zachować się podczas występu.

CZYJ TO DOM? 29 – 31.01.2018r.

Dziecko:

   • zna różne znaczenia słowa dom,
   • rozpoznaje i nazywa domy wybranych gatunków zwierząt,
   • potrafi zorganizować sobie stanowisko pracy,
   • wznosi proste konstrukcje z klocków,
   • ma poczucie sprawstwa i odczuwa radość z wykonanej pracy,
   • stosuje w sytuacjach zadaniowych określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok i kierunków: na prawo, na lewo.


 

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i Rodziców z grupy

Gumisie, Tygryski oraz Smerfy na wspólne pieczenie pierniczków,

które odbędzie się  11.12. 2017r. (poniedziałek) o godz.15.30.

Ze względu na konieczność dokonania zakupów potrzebnych produktów

prosimy o wpisanie się na listę (u Pań na szatni)

oraz wpłatę 3 zł od dziecka do dnia 7.12.2017r.

Prosimy o zabranie ze sobą fartuszka, wałka

oraz foremek do wycinania ciasteczek.

Dziękujemy!

 

 

GRUDZIEŃ W GUMISIACH

MIKOŁAJU CZEKAMY 12 – 08.12.2017r.

Dziecko:

   • aktywnie uczestniczy w zabawach twórczych ,
   • zna brzmienie i nazwę instrumentu muzycznego – janczary,
   • podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
   • zna wygląd i sposób życia reniferów,
   • okazuje radość z otrzymywania i czerpie radość z dawania prezentów
   • samodzielnie projektuje upominek dla bliskich,
   • ćwiczy logiczne myślenie,
   • rozwija umiejętność liczenia,
   • zna zwyczaje dot. Bożego Narodzenia,
   • zna zwyczaj składania świątecznych życzeń,
   • wie jak należy składać życzenia,
   • samodzielnie wykonuje kartkę świąteczną.

NADCHODZI ZIMA 12 – 15.12.2017r.

Dziecko:

   • uczestniczy w zabawach badawczych z wykorzystaniem lodu,
   • wie jak powstaje śnieg i lód,
   • rozpoznaje i nazywa kierunki prawo lewo w odniesieni do swojej osoby i kolegi z grupy,
   • rozpoznaje i nazywa różne części ciała,
   • wykonuje śniegowe gwiazdki różnymi technikami, prawidłowo trzyma nożyczki, utrzymuje porządek wokół siebie,
   • próbuje śpiewać pierwszą zwrotkę i refren piosenki „Jedzie grudzień”.

STROIMY CHOINKĘ 12 -22.12.2017r.

Dziecko:

   • zna zwyczaje bożonarodzeniowe,
   • potrafi formułować pytania,
   • rozwija sprawność fizyczną,
   • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wg instrukcji nauczyciela,
   • potrafi pracować w zespole,
   • potrafi przeliczać posługując się liczebnikami głównymi porządkowymi,
   • stara się powtórzyć z pamięci wiersz „Zanim przyjdzie gwiazdka”,

TROPY NA ŚNIEGU 12 -29.12.2017r.

Dziecko:

   • ostrzega piękno zimowego krajobrazu,
   • rozpoznaje i nazywa pory roku,
   • potrafi klasyfikować przedmioty wg określonej cechy,
   • dopasowuje ubrania odpowiednio do pogody,
   • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wg instrukcji nauczyciela.

Drodzy Rodzice!

W poniedziałek 4 grudnia o godzinie 9.30 zawita do przedszkola specjalny gość a mianowicie MIKOŁAJ 🙂

Prosimy aby dzieci w tym dniu były odświętnie ubrane i miały czapeczki mikołajkowe (kto ma w domu 🙂 )

Dziękujemy!

 


DRODZY RODZICE

Dnia 24 listopada 2017r. (piątek) nasza grupa „Gumisie” wychodzi do Galerii Sztuki Miriam.

Planowana godzina powrotu – 13.30.

Prosimy o dopasowanie ubioru do aktualnej pogody.


KOCHANI RODZICE !

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie i zorganizowanie „Kiermaszu ciast” 🙂

Przygotowane przez Państwa wypieki były przepyszne i rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki !!!

Dziękujemy  🙂

 

 


KONKURS RODZINNY

Zapraszamy całe Rodziny do wzięcia udziału w konkursie

na najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową!

Forma pracy: przestrzenna

Wymiar: dowolny

Materiały: dowolne za wyjątkiem materiałów sypkich.

Termin składania prac do 15.12.2017 u Pań dyżurujących na szatni.

Liczymy na Państwa ciekawe pomysły!!!


PRZEDSZKOLNY KĄCIK REGIONALNY 

Zapraszamy Rodziców grup Smerfy, Gumisie oraz Tygryski

do włączenia się w tworzenie

przedszkolnego kącika regionalnego!

W kąciku mogą znaleźć się różnego rodzaju przedmioty związane

z  naszym regionem np.:

   • Elementy stroju regionalnego;
   • Stare fotografie, pocztówki, albumy, książki;
   • Różnego rodzaju dawne rekwizyty związane z wyposażeniem pomieszczeń (makatki, lampki naftowe, karbidki itp.)

Prosimy o opisanie dostarczonych eksponatów, gdyż po zamknięciu wystawy zostaną one zwrócone właścicielom.

Termin składania rekwizytów do 30 listopada.


DRODZY RODZICE

 

W związku z wyjściem naszej grupy  – „GUMISIE” do Mediateki

w dniu 14.11.2017 (wtorek)

śniadanie odbędzie się o godz. 8.45.

Prosimy również o dostosowanie odzieży do warunków pogodowych oraz

o przyniesienie 2 biletów autobusowych, kto jeszcze nie doniósł.

Dziękujemy.


LISTOPAD W GUMISIACH

„KAP KAP KAP”    02.11 – 03.11.2017r.

Dziecko:

– rozumie konieczność dostosowywania ubrania do pogody,

– zna cechy charakterystyczne dla aktualnej pory roku,

– odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego,

– dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach.

„JAKIE TO CIEKAWE!”   6.11 – 10.11.2017r.

Dziecko:

– słucha tekstów literackich,

– potrafi rozwiązywać zagadki słowne,

– buduje wiedzę na temat właściwości różnych materiałów plastycznych,

– potrafi zorganizować sobie stanowisko pracy,

– rozróżnia zwierzęta i je nazywa,

– stosuje pojęcie para,

– samodzielnie prowadzi proste doświadczenia i stara się je nazwać,

– przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manualnych
na przedmiotach,

– zapamiętuje kolejność poszczególnych ruchów i potrafi je biernie odwzorować,

– jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt.

„NASZE ZWIERZAKI”    13.11-17.11.2017r.

Dziecko:

– zna pojęcie schronisko dla zwierząt,

– stosuje określenia dotyczące długości: długi, krótki, krótszy od, dłuższy od,

– przelicza w zakresie do 3,

– mierzy długość dowolnie obraną miarą,

– podejmuje próby oceny prac własnych i kolegów,

– potrafi opisać słownie wygląd zwierząt,

-dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania,

– zna zawód weterynarza,

– potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragment piosenki „Popatrzcie na jamniczka”,

– bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych i rytmicznych.

„IDĘ Z MISIEM DO PRZEDSZKOLA”    20.11-24.11.2017r.

Dziecko:

– posiada podstawowe informacje na temat życia niedźwiedzi,

– słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,

– wykonuje polecenia według określonego wzoru,

– rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne,

– stosuje określenia duży – mały,

– odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy,

– utrzymuje porządek w otoczeniu,

– odróżnia błędne liczenie od poprawnego,

– dostrzega powtarzające się rytmy,

– zna właściwości miodu.

„ZABAWA W TEATR”    27.11 – 30.11.2017r.

Dziecko:

– dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim,

– odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,

– potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem techniki teatru cieni,

– mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,

–  prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru,

– prawidłowo stosuje określenia związane z położeniem przedmiotów w przestrzeni,

– dostrzega prawidłowości i zależności między przedmiotami/zjawiskami w najbliższym otoczeniu,

– potrafi współdziałać w grupie.


SZANOWNI RODZICE!

DNIA 25.10.2017 O GODZ. 16.00

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DOTYCZACE PODSUMOWANIA WYNIKÓW

OBSERWACJI WSTĘPNEJ.

BARDZO PROSIMY O OBECNOŚĆ!


UWAGA

GRUPA TYGRYSKI GUMISIE I SMERFY – ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ KULINARNYCH

ZAJĘCIE OTWARTE KTÓRE MIAŁY SIĘ ODBYĆ 18.10.2017 ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA

19.10.2017 (CZWARTEK) GODZINA 15.30.

PROSIMY O ZAPISY NA LIŚCIE U PAŃ DYŻURUJĄCYCH NA SZATNI.


UWAGA

RODZICE GUMISIÓW,SMERFÓW, TYGRYSKÓW!!!

 

Zapraszamy Rodziców z powyższych grup na zajęcia otwarte,

które odbędą się 18.10.2017 (środa) o godz. 15.30.

Będą to zajęcia kulinarne, dlatego prosimy o zabranie dla dziecka fartuszka, wałka do ciasta oraz wykrawaczki do pierogów.

Prosimy o zapisanie się na listę obecności u pań dyżurujących na szatni do 16.10 (poniedziałek), w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów.

Na zajęcia zostali zaproszeni specjalni goście!

Serdecznie zapraszamy!


PAŹDZIERNIK W GUMISIACH

   • KOSZ PANI JESIENI 10 – 06.10.2017r.

Dziecko:

– słucha tekstów literackich  oraz chętnie wypowiada się na ich temat,

– wie jakie zwierzęta mieszkają w lesie, potrafi je nazwać,

– wie jak należy zachowywać się podczas spaceru po lesie,

– rozwija logiczne myślenie podczas rozwiązywania zagadek,

– rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa  i owoce potrafi je ulepić z masy solnej,

– tworzy zbiory, przelicza jego elementy zgodnie z własnymi możliwościami,

– dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy określonymi przedmiotami

– zna etapy przygotowania sałatki owocowej,

   • LEŚNE ODGŁOSY 10 – 13.10.2017r.

Dziecko:

– wie jak zwierzęta przygotowują się do zimy,

– posługuje się określeniami nad, pod, obok, wyżej, niżej

– zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas spaceru,

– obserwuje zmieniającą się przyrodę, rozpoznaje i nazywa mijane drzewa i ich owoce,

– wystukuje rytm piosenki „Co jesienią w parku gra ”  na instrumentach,

– zna zwyczaje jeża oraz charakterystyczne cechy aktualnej pory roku,

– potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem

   • MOJA RODZINA I JA 10 -20.10.2017r.

Dziecko:

– wypowiada się na temat rodziny,

– potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem

– rozumie pojęcie rodzina oraz zna członków swojej rodziny i ich imiona,

– nazywa własne obowiązki domowe,

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wg instrukcji nauczyciela,

– rozpoznaje cyfrę 1,

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (kwadrat, trójkąt)

– stosuje pojęcia para , taki sam, oraz określa położenie przedmiotów na prawo, na lewo

   • KĄCIK ZABAWEK 10 -27.10.2017 r.

Dziecko:

wie, że wszyscy ludzie maja takie same prawa i są równi,

– dobiera obrazki na zasadzie przeciwieństw,

– rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe,

– potrafi rozplanować pracę na całej kartce, stara się ją estetycznie wykonać,

– pozna piosenkę „Sąsiadeczko wiewióreczko” – stara się poruszać w rytmie piosenki oraz ilustrować ją ruchem,

   • KAP, KAP, KAP  10 – 31.10. 2017 r.

Dziecko:

– interesuje się zjawiskami przyrody,

-rozumie pojęcie prognoza pogody oraz symboliczny zapis pogody

– umie opisać pogodę za oknem,

– potrafi wymienić obserwowalne zmiany w pogodzie,

– wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę,

– jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń ,

– potrafi w sposób plastyczny odtworzyć usłyszaną muzykę,

– sprawnie posługuje się pędzlem,

– wykonuje kompozycje plastyczne według własnego projektu,

– dba o ład i porządek w swoim otoczeniu,

– opowiada treść swoich rysunków, tworzy dłuższe wypowiedzi.

 


UWAGA GUMISIE !!! 

Zapraszamy Rodziców do włączenia się w tworzenie

Przedszkolnej Książki Kucharskiej!

Zadanie polega na :

   1. Wyszukaniu przepisu na dowolna potrawę kuchni polskiej, śląskiej – regionalnej.
   2. Graficznym zaprojektowaniu kartki z przepisem:
   • format kartki A4
   • załączenie przepisu i ozdobienie kartki np. rysunkami bądź fotografią dziecka.
   1. Złożeniu prac u wychowawczyń grupy do 12.10.2017 r.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!


WRZESIEŃ W GUMISIACH

„PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS PRZEDSZKOLE CZEKA NAS”

01.09. – 08.09.2017 r.

Dziecko:

– potrafi przedstawić się i podać kilka informacji o sobie,

– zna imiona kolegów z grupy,

– zna pomieszczenia w przedszkolu oraz zachowuje bezpieczeństwo podczas przebywania w nim,

– czuje się współodpowiedzialny za porządek w sali oraz przestrzega ustalonego kodeksu grupowego,

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni,

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z instrukcją słowną.

 

„DROGA DO PRZEDSZKOLA”

11.09.-15.09.2017 r.

Dziecko:

zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,

zna elementarne zasady ruchu drogowego oraz potrafi prawidłowo przejść na drugą stronę ulicy,

– segreguje przedmioty według kilku cech jakościowych (kształtu, koloru, wielkości),

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło kwadrat, trójkąt),

– zna samochody specjalistyczne i wie do czego są wykorzystywane.

 

„NADESZŁA JESIEŃ” 

18.09 -22.09.2017 r.

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa drzewa: kasztanowiec, dąb, jarzębina, klon

– dopasowuje liście i owoce do odpowiednich drzew,

– rozpoznaje i nazywa owoce drzew: kasztany, żołędzie, jagody jarzębiny,

– potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragment piosenki „Jesień”,

– tworzy zbiory, przelicza jego elementy,

– posługuje się liczebnikami głównymi,

– uczy się  umiejętności wyrażania własnych emocji, potrafi je nazwać.

„WIEM Z CZEGO TO JEST ZROBIONE”

25.09 -29.09.2017 r.

 

Dziecko:

– przelicza elementy zbioru w zakresie 5,

– potrafi odróżnić liczenie poprawne od błędnego,

– potrafi wykonać doświadczenie,

– samodzielnie wyciąga i formułuje wnioski.