Gumisie

SZANOWNI RODZICE!

DNIA 25.10.2017 O GODZ. 16.00

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DOTYCZACE PODSUMOWANIA WYNIKÓW

OBSERWACJI WSTĘPNEJ.

BARDZO PROSIMY O OBECNOŚĆ!


UWAGA

GRUPA TYGRYSKI GUMISIE I SMERFY – ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ KULINARNYCH

ZAJĘCIE OTWARTE KTÓRE MIAŁY SIĘ ODBYĆ 18.10.2017 ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA

19.10.2017 (CZWARTEK) GODZINA 15.30.

PROSIMY O ZAPISY NA LIŚCIE U PAŃ DYŻURUJĄCYCH NA SZATNI.


UWAGA

RODZICE GUMISIÓW,SMERFÓW, TYGRYSKÓW!!!

 

Zapraszamy Rodziców z powyższych grup na zajęcia otwarte,

które odbędą się 18.10.2017 (środa) o godz. 15.30.

Będą to zajęcia kulinarne, dlatego prosimy o zabranie dla dziecka fartuszka, wałka do ciasta oraz wykrawaczki do pierogów.

Prosimy o zapisanie się na listę obecności u pań dyżurujących na szatni do 16.10 (poniedziałek), w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów.

Na zajęcia zostali zaproszeni specjalni goście!

Serdecznie zapraszamy!


PAŹDZIERNIK W GUMISIACH

  • KOSZ PANI JESIENI 10 – 06.10.2017r.

Dziecko:

– słucha tekstów literackich  oraz chętnie wypowiada się na ich temat,

– wie jakie zwierzęta mieszkają w lesie, potrafi je nazwać,

– wie jak należy zachowywać się podczas spaceru po lesie,

– rozwija logiczne myślenie podczas rozwiązywania zagadek,

– rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa  i owoce potrafi je ulepić z masy solnej,

– tworzy zbiory, przelicza jego elementy zgodnie z własnymi możliwościami,

– dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy określonymi przedmiotami

– zna etapy przygotowania sałatki owocowej,

  • LEŚNE ODGŁOSY 10 – 13.10.2017r.

Dziecko:

– wie jak zwierzęta przygotowują się do zimy,

– posługuje się określeniami nad, pod, obok, wyżej, niżej

– zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas spaceru,

– obserwuje zmieniającą się przyrodę, rozpoznaje i nazywa mijane drzewa i ich owoce,

– wystukuje rytm piosenki „Co jesienią w parku gra ”  na instrumentach,

– zna zwyczaje jeża oraz charakterystyczne cechy aktualnej pory roku,

– potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem

  • MOJA RODZINA I JA 10 -20.10.2017r.

Dziecko:

– wypowiada się na temat rodziny,

– potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem

– rozumie pojęcie rodzina oraz zna członków swojej rodziny i ich imiona,

– nazywa własne obowiązki domowe,

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wg instrukcji nauczyciela,

– rozpoznaje cyfrę 1,

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (kwadrat, trójkąt)

– stosuje pojęcia para , taki sam, oraz określa położenie przedmiotów na prawo, na lewo

  • KĄCIK ZABAWEK 10 -27.10.2017 r.

Dziecko:

wie, że wszyscy ludzie maja takie same prawa i są równi,

– dobiera obrazki na zasadzie przeciwieństw,

– rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe,

– potrafi rozplanować pracę na całej kartce, stara się ją estetycznie wykonać,

– pozna piosenkę „Sąsiadeczko wiewióreczko” – stara się poruszać w rytmie piosenki oraz ilustrować ją ruchem,

  • KAP, KAP, KAP  10 – 31.10. 2017 r.

Dziecko:

– interesuje się zjawiskami przyrody,

-rozumie pojęcie prognoza pogody oraz symboliczny zapis pogody

– umie opisać pogodę za oknem,

– potrafi wymienić obserwowalne zmiany w pogodzie,

– wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę,

– jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń ,

– potrafi w sposób plastyczny odtworzyć usłyszaną muzykę,

– sprawnie posługuje się pędzlem,

– wykonuje kompozycje plastyczne według własnego projektu,

– dba o ład i porządek w swoim otoczeniu,

– opowiada treść swoich rysunków, tworzy dłuższe wypowiedzi.

 


UWAGA GUMISIE !!! 

Zapraszamy Rodziców do włączenia się w tworzenie

Przedszkolnej Książki Kucharskiej!

Zadanie polega na :

  1. Wyszukaniu przepisu na dowolna potrawę kuchni polskiej, śląskiej – regionalnej.
  2. Graficznym zaprojektowaniu kartki z przepisem:
  • format kartki A4
  • załączenie przepisu i ozdobienie kartki np. rysunkami bądź fotografią dziecka.
  1. Złożeniu prac u wychowawczyń grupy do 12.10.2017 r.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!


WRZESIEŃ W GUMISIACH

„PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS PRZEDSZKOLE CZEKA NAS”

01.09. – 08.09.2017 r.

Dziecko:

– potrafi przedstawić się i podać kilka informacji o sobie,

– zna imiona kolegów z grupy,

– zna pomieszczenia w przedszkolu oraz zachowuje bezpieczeństwo podczas przebywania w nim,

– czuje się współodpowiedzialny za porządek w sali oraz przestrzega ustalonego kodeksu grupowego,

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni,

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z instrukcją słowną.

 

„DROGA DO PRZEDSZKOLA”

11.09.-15.09.2017 r.

Dziecko:

zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,

zna elementarne zasady ruchu drogowego oraz potrafi prawidłowo przejść na drugą stronę ulicy,

– segreguje przedmioty według kilku cech jakościowych (kształtu, koloru, wielkości),

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło kwadrat, trójkąt),

– zna samochody specjalistyczne i wie do czego są wykorzystywane.

 

„NADESZŁA JESIEŃ” 

18.09 -22.09.2017 r.

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa drzewa: kasztanowiec, dąb, jarzębina, klon

– dopasowuje liście i owoce do odpowiednich drzew,

– rozpoznaje i nazywa owoce drzew: kasztany, żołędzie, jagody jarzębiny,

– potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragment piosenki „Jesień”,

– tworzy zbiory, przelicza jego elementy,

– posługuje się liczebnikami głównymi,

– uczy się  umiejętności wyrażania własnych emocji, potrafi je nazwać.

„WIEM Z CZEGO TO JEST ZROBIONE”

25.09 -29.09.2017 r.

 

Dziecko:

– przelicza elementy zbioru w zakresie 5,

– potrafi odróżnić liczenie poprawne od błędnego,

– potrafi wykonać doświadczenie,

– samodzielnie wyciąga i formułuje wnioski.