Gumisie

 


Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte,

które odbędą się we wtorek 26.06.2018 r. o godzinie 930.

 


 CZERWIEC W GUMISIACH

 

CO W TRAWIE PISZCZY  04.06.- 8.06.2018r.

Dziecko:

– słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,

– interesuje się życiem zwierząt,

– poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska,

– wyraża emocje w czasie zabaw,

– bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu,

– rozróżnia wybrane gatunki zwierząt i je nazywa,

– wie, kto to jest  Entomolog,

– umie pogratulować koledze wygranej,

– orientuje się w przestrzeni, umie stosować określenia: w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu.

 

KOLORY LATA  11.06 – 15.06.2018r.

Dziecko:

– wypowiada się na temat swoich skojarzeń z kolorem,

– tworzy definicje i dokonuje uogólnień,

– uświadamia sobie rolę słońca dla życia na ziemi,

– potrafi zagrać na instrumentach muzycznych,

– odpowiada na pytania nauczyciela do wysłuchanego tekstu,

– buduje wiedzę na temat właściwości różnych materiałów plastycznych,

– doskonali umiejętność liczenia w zakresie co najmniej 5,

– rozwija spostrzegawczość wzrokową,

– potrafi wymienić kolory tęczy.

 

BEZPIECZNE WAKACJE 18.06 – 22.06.2018r.

Dziecko:

– zna i rozpoznaje następstwo czasu w naturze – cykliczność pór roku,

– rozpoznaje charakterystyczne cechy lata,

– dysponuje podstawową wiedzą na temat życia zwierząt domowych,

– ma świadomość konieczności ochrony środowiska naturalnego,

– zna i rozumie pojęcie wysypisko śmieci,

– zna zasady postępowania w obliczu niebezpieczeństwa – powiadamianie dorosłych, telefony alarmowe,

– potrafi grupować obiekty według określonego kryterium,

-potrafi projektować kompozycje przestrzenne,

– wie, na czym polega praca strażaka,

– zna numer alarmowy 112 i wie, w jakich sytuacjach należy go użyć.

 

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA 25.06- 29.06.2018r.

Dziecko:

– poznaje różne regiony Polski i próbuje umiejscowić je na mapie,

– pamięta swój adres zamieszkania,

– słucha ze zrozumieniem,

– swobodnie wypowiada się na określony temat,

– w rozmowie zwraca się bezpośrednio do rozmówcy,

– przeprowadza proste doświadczenia badawcze,

– śpiewa znane piosenki,

– wykonuje proponowane zadania w zabawach przy akompaniamencie muzycznym,

– wykonuje kompozycje przestrzenne z różnego rodzaju materiałów plastycznych,

– dba o ład i porządek w swoim otoczeniu.


We wtorek 22.05.2018 r. będziemy gościć w Przedszkolu

Piłkarzy GKS Tychy w ramach akcji „Edukujemy na 7”.

—————————————————————-

Spotkanie Gumisiów zaplanowane zostało na godzinę 8:45.

Śniadanie zostanie podane o 8:30.


 


Drodzy Rodzice

W piątek 18.05.2018r. zorganizowana zostanie wycieczka

grupy GUMISIE i TYGRYSKI do Planetarium.

Koszt wycieczki to 15 zł.

—————————————————————————————-

Śniadanie w tym dniu zostanie podane o godzinie 7.00.
Planowana godzina wyjazdu: 7.30.
Planowana godzina powrotu: 13.00.
Po powrocie dzieci zjedzą obiad w przedszkolu.

Wpłaty prosimy dokonywać do środy 16.05.2018 r. u wychowawcy grupy.

 

 

 


MAJ W GUMISIACH

 

„KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!”. (01.05-04.05.2018r.)

Dziecko:

 • zna i rozpoznaje podstawowe figury geometryczne (koło)
 • zna i rozumie znaczenie polskich symboli narodowych

 

 „(…) IDĄ DZIECI ŚCIEŻKĄ. Z PRAWEJ STRONY OWIES, A NA ŁĄCE, W DALI, STADKO BIAŁYCH OWIEC(…)”. (07.05-11.05.2018r.)

Dziecko:

 • obserwuje i wyciąga wnioski na podstawie obserwacji; rozumie pojęcie „detektyw”
 • zna budowę, trybu życia oraz pożyteczność dżdżownic
 • potrafi kategoryzować przedmioty ze względu na wybraną cechę
 • wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem techniki wydrapywania na podkładzie z kredek świecowych
 • potrafi wymienić zwierzęta z wiejskiego podwórka oraz opisać ich tryb życia

 

„WYCIECZKA DO ZOO”.(14.05 – 18.05.2018r.)

Dziecko:

 • określa funkcję ogrodu zoologicznego oraz wymienia przebywające tam zwierzęta
 • rozumie pojęcie długość i potrafi zmierzyć długość za pomocą dostępnych środków
 • potrafi odszukać na mapie kontynent Afryki; przelicza elementy zbioru
 • rozumie konieczność ochrony niektórych gatunków zwierząt oraz wie, że zwierzęta mają swoje prawa; lepi z plasteliny wybrane zwierzęta z zoo
 • swobodnie wypowiada się na określony temat; rozumie zagrożenia wynikające z obcowaniem z dzikimi zwierzętami i wie, jak należy się ich wystrzegać

 

„KIEDY TAK PATRZĘ NA MOJĄ MAMĘ, OCZKA ME MAŁE ŚMIEJĄ SIĘ SAME”.(21.05 -25.05.2018r.)

Dziecko:

 • jest wrażliwe na potrzeby innych ; potrafi wyrażać swoje uczucia wobec najbliższych na wiele różnych sposobów (gestem, słowem, podarunkiem)
 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat ; dostrzega piękno i emocje, jakie wyraża utwór literacki
 • posługuje się określeniami kierunku ; zna i rozróżnia kolory ; dostrzega w otoczeniu powtarzalne rytmy
 • rozumie pojęcie rodzina; rozumie rolę mamy i taty w rodzinie ; odnosi się z szacunkiem do rodziców i ich pracy
 • wykazuje się sprawnością rzutu i chwytu; odczuwa satysfakcję z wykonanej wspólnie pracy

 

„A JA ROSNĘ I ROSNĘ, LATEM, ZIMĄ NA WIOSNĘ”.( 28.05 -01.06.2018r.)

Dziecko:

  • zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci; jest wrażliwe na potrzeby innych; wykazuje się tolerancją
  • dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi; ma bogaty zasób słownictwa czynnego umożliwiający wypowiadanie się na określony temat
  • zna i rozumie pojęcie długości potrafi zmierzyć długość za pomocą dowolnych jednostek miary
  • potrafi dzielić wyraz na sylaby; potrafi odtwarzać różnorodne formy i kształty; tworzy kompozycje według określonych reguł
  • przejawia zainteresowanie światem techniki; przestrzega zasad i jest wytrwałe

 

 

 


 

Drodzy Rodzice

W związku z przypadającym świętem Konstytucji 3 maja na pierwszy czwartek miesiąca,

konsultacje indywidualne w grupie „Gumisie” zostają przełożone

na dzień 11 maja (piątek) i odbędą się o godz. 16:00.


 


DRODZY RODZICE

Serdecznie zapraszamy na warsztaty plastyczne,

które odbędą się 27.04.2018r. (piątek) o godzinie 15:30.

Tematyką warsztatów będą dinozaury oraz związane z nimi zabawy,

zagadki oraz wspólnie wykonana praca plastyczna.

Liczymy na Państwa obecność wraz z pociechami.


DRODZY RODZICE

W środę 25.04.2018 r. zostanie zorganizowany

wyjazd z dziećmi do Centrum Gemini Park w Tychach na

wystawę żywych zwierząt egzotycznych i roślin owadożernych.

Planowane wyjście z przedszkola o godzinie 12:00,

a następnie przejazd autobusem komunikacji miejskiej o godzinie 12:22.

Na miejscu mamy być o godzinie 13:00

Obiad w tym dniu zostanie podany o godzinie 11:30.

Prosimy o dostosowanie ubioru do aktualnej pogody.

Przejazd i wstęp jest bezpłatny.


DRODZY RODZICE

W poniedziałek 16.04.2018 r. grupa Gumisie wybiera się na Stadion Miejski w Tychach.

Planowane wyjście z przedszkola o godzinie 9:30.

Wejście na Stadion o godzinie 10:00.

Prosimy o dostosowanie ubioru do aktualnej pogody.


We wtorek 10.04.2018 r. zorganizowany zostanie

wyjazd dzieci do Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach (os. K).

Będziemy gośćmi Izby Regionalnej mieszczącej się w budynku szkoły,

a uczniowie klasy 3 wystawią dla nas przedstawienie.

Na miejscu mamy być o godzinie 1000.

Planowany wyjazd autobusem komunikacji miejskiej o godz. 940.


KWIECIEŃ W GUMISIACH

WIOSENNE PORZĄDKI 03.04 – 06.04.2018r.

Dziecko:

   • opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowując kolejność zdarzeń,
   • zna nazwy i zastosowanie wybranych narzędzi ogrodniczych,
   • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
   • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych,
   • grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty
    są podobne, a te są inne,
   • rozpoznaje i nazywa niektóre urządzenia gospodarstwa domowego,
   • rozumie, że wolno korzystać z urządzeń elektrycznych wyłącznie za zgodą i pod opieką dorosłych.

 

DZIEŃ I NOC 09.04 – 13.04.2018r.

Dziecko:

   • rozumie stałe następstwo dnia i nocy,
   • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują,
   • grupuje obrazki według określonych kryteriów,
   • podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
   • jest zainteresowane zagadnieniami związanymi z trybem życia wybranych zwierząt,
   • wykazuje się odpornością emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych
    i trudnych sytuacjach,
   • utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas stania, chodzenia, skakania,
   • wie, jak zbudowany jest globus i do czego jest wykorzystywany,
   • potrafi wskazać Polskę na globusie,
   • potrafi ruchem zilustrować muzykę, umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,
   • zna zastosowanie i właściwości wybranych materiałów plastycznych.

 

DBAMY O ZDROWIE 16.04 – 20.04.2018r.

Dziecko:

   • uważnie słucha wiersza i zadaje pytania do jego treści,
   • interesuje się zdrowiem i dostrzega zależności między podejmowaniem działań prozdrowotnych
    a chorobami,
   • rozpoznaje i nazywa znane owoce oraz warzywa,
   • wie, że należy myć owoce i warzywa przed jedzeniem,
   • rozwija sprawność ruchową,
   • rozumie konieczność systematycznego mycia zębów i odwiedzania gabinetu stomatologicznego,
   • prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru,
   • wygrywa rytm muzyki na instrumentach niekonwencjonalnych,
   • zgłasza oryginalne pomysły rozwiązania problemu,
   • sprząta po zakończonej pracy.

 

KODEKS MAŁEGO EKOLOGA 23.04 – 27.04.2018r.

   • jest zainteresowane otaczającym światem przyrody i rozumie, że nie należy jej niszczyć,
   • zna i przejawia zachowania, które wpływają na ochronę środowiska,
   • rozumie, w miarę swoich możliwości, że segregacja odpadów służy ochronie środowiska,
   • wie, że niektóre odpady mogą być ponownie przetworzone na nowe rzeczy,
   • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu,
   • dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przedstawionych na obrazkach sytuacjach i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć,
   • formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach,
   • rozumie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie,
   • zna i stosuje w trakcie codziennych czynności proste zasady oszczędzania wody.

 

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY! 30.04.2018r.

Dziecko:

   • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,
   • wie, jakiej jest narodowości,
   • rozpoznaje godło i flagę państwową,
   • słucha hymnu Polski, zachowując odpowiednią postawę.

 

 


Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte prowadzone

Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

które odbędą się we wtorek 27.03.2018 r. o godzinie 930.

Obowiązuje wygodny strój sportowy.


MARZEC W GUMISIACH

„PRZYRODA OTACZA NAS – ŻYWIOŁ WODY POZNAĆ CZAS” (01.03 -02.03.2018r.).

Dziecko:

   • posługuje się pojęciami dotyczącymi żywiołu wody
   • zna pożyteczne wykorzystanie wody
   • zna procesy powstawania chmur oraz deszczu
   • wyciąga wnioski na podstawie obserwowanych eksperymentów

 

„NA PRZYJŚCIE WIOSNY CZEKAMY, NIECH ZACHWYCI NAS KOLORAMI” (05.03 – 09.03.2018r.).

Dziecko:

   • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i kolory tęczy
   • potrafi uzyskać i nazwać nową barwę w wyniku mieszania kolorów
   • rozumie określenia tempa: wolniej, szybciej
   • dostrzega regularność w prostych układach, odczytuje je i potrafi je kontynuować
   • potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne

 

„TRĄBKA, BĘBEN, DWIE GITARY, MUZYKOWAĆ ZACZYNAMY”(12.03 – 16.03.2018r.).

Dziecko:

   • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne oraz rozpoznaje ich brzmienie
   • umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
   • przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach
   • rozumie znaczenie słowa „koncert”; różnicuje dźwięki o odmiennym brzmieniu
   • potrafi dopasować sposób ubioru do aktualnej pogody

 

„IDZIE DO NAS PANI WIOSNA, KOLOROWA I RADOSNA” (19.03 -23.03.2018r.).

Dziecko:

   • wyjaśnia znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”.
   • rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty- rozumie pojęcie „zwiastuny wiosny”
   • zna fazy rozwoju rośliny i wie, czego potrzebuje roślina do wzrostu
   • rozpoznaje i nazywa kilka gatunków ptaków przylatujących wiosną do Polski
   • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu

 

„KOLOROWE PISANKI, JAJKA MALOWANE, WSZAK ŚWIĘTA WIELKANOCNE I WIELE NIESPODZIANEK”

( 26.03 – 30.03.2018r).

Dziecko:

   • zna niektóre tradycje związane ze świętami wielkanocnymi
   • wykonuje kompozycje przestrzenne z różnorodnego materiału plastycznego; ma poczucie sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwa radość z wykonanej pracy
   • zapamiętuje i śpiewa tekst piosenki dla dzieci; posługuje się liczebnikami porządkowymi
   • prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru; utrzymuje prawidłową postawę ciała podczas stania, chodzenia, skakania
   • dostrzega potrzeby oraz pragnienia swoje i innych; potrafi je wyrazić w formie życzeń

 


W czwartek 22.02.2018 r. zorganizowana zostanie wycieczka

grupy GUMISIE i SKRZATY do Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Koszt wycieczki to 40 zł.

—————————————————————————————-

Śniadanie w tym dniu zostanie podane o godzinie 830.
Planowana godzina wyjazdu: 900.
Planowana godzina powrotu: 1315.
Po powrocie dzieci zjedzą obiad w przedszkolu.

Wpłat prosimy dokonywać do poniedziałku 19.02.2018 r. u wychowawców grupy.

 

LUTY W GUMISIACH

„CZYJ TO DOM?” 01.02 – 02.02.2018r.

Dziecko:

    • zna swój adres zamieszkania,
    • wie, jak wygląda herb i flaga miasta Tychy,
    • wie, skąd pochodzi nazwa Tychy,
    • zna niektóre zabytki Tychów,
    • doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami.

„ZIMOWE ZABAWY” 05.02 – 09.02.2018r.
Dziecko:

    • wie, w jaki sposób można bezpiecznie spędzić ferie zimowe,
    • wie, że należy zakładać znaki odblaskowe,
    • umie nazwać sporty zimowe,
    • doskonali sprawność manualną,
    • potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragment piosenki,
    • grupuje obiekty według podanych kryteriów,
    • jest zainteresowane otaczającym światem,
    • zna właściwości lodu,
    • stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski,
    • z uwagą ogląda obrazy wybitnych malarzy,
    • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne.

„LUBIMY SIĘ ŚMIAĆ” 12.02 – 16.02.2018r.
Dziecko:

    • słucha ze zrozumieniem treści utworu literackiego,
    • przestrzega ustalonych zasad,
    • rozumie znaczenie pojęcia ład,
    • potrafi dobrać odpowiedni strój do pogody,
    • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych,
    • stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok, pomiędzy, nad,
    • doskonali umiejętność liczenia w zakresie co najmniej 6,
    • zna właściwości magnesu,
    • buduje prosty instrument muzyczny,
    • wygrywa rytm muzyki na instrumentach niekonwencjonalnych,
    • dostrzega różnicę pomiędzy hałasem a ciszą.

„LUBIMY EKSPERYMENTOWAĆ” 19.02 -23.02.2018r.
Dziecko:

    • uważnie słucha opowiadania oraz odpowiada na pytania dotyczące jego treści,
    • kształtuje umiejętność opisywania własnych doświadczeń,
    • jest zainteresowane czytaniem,
    • buduje wiedzę na temat właściwości różnych materiałów plastycznych,
    • prawidłowo trzyma narzędzia kreślarskie,
    • rozwija zainteresowania badawcze i próbuje szukać własne rozwiązania,
    • przyswaja zasady zdrowego odżywiania się,
    • przestrzega ustalonych zasad zachowywania się podczas zajęć kulinarnych,
    • potrafi szacować „na oko”,
    • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych i rytmicznych.

„KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?” 26.02 -28.02.2018r.
Dziecko:

    • nazywa przedstawicieli wybranych zawodów,
    • potrafi rozpoznać i nazwać różne rodzaje sklepów,
    • dba o środowisko naturalne,
    • zna pojęcie wiatru i sposoby jego wykorzystania,
    • dba o ład i porządek w swoim otoczeniu,
    • rozwija umiejętność wchodzenia w rolę aktora,
    • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i warunkach atmosferycznych,
    • układa historyjki obrazkowe w odpowiedniej kolejność,
    • doskonali umiejętność grupowania przedmiotów wg podanej cechy. 

STYCZEŃ W GUMISIACH

NOWY ROK SIĘ WŁAŚNIE ZACZĄŁ 2 – 5.01.2018r.

Dziecko:

     • dostrzega następstwo dni i nocy,
     • wymienia we właściwej kolejności pory roku,
     • właściwie reaguje na sygnały dźwiękowe wydawane przez nauczyciela,
     • rozwija twórczość i aktywność plastyczną poprzez ozdabianie sylwety balonika różnymi technikami,
     • uważnie słucha tekstu literackiego.

BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI 8 – 12.01.2018r.

Dziecko:

     • umie odpowiedzieć na pytania związane z treścią wysłuchanego utworu,
     • wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela,
     • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych i rytmicznych,
     • grupuje książki w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: ta do tej pasuje, te są o podobnej tematyce, a te są inne,
     • wykazuje się odpornością emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
     • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy związane z książką: autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia.

PREZENTY DLA BABCI I DZIADKA 15 – 19.01.2018r.

Dziecko:

     • dostrzega potrzeby i pragnienia innych członków rodziny,
     • okazuje szacunek osobom starszym,
     • opowiada własnymi słowami treść wysłuchanego utworu, zachowując kolejność zdarzeń,
     • rozumie stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie,
     • potrafi zapamiętać, zaśpiewać oraz zilustrować ruchem słowa piosenki,
     • bierze udział w zajęciach ruchowych.

KARNAWAŁOWE STROJE 22 – 26.01.2018r.

Dziecko:

     • zna znaczenie słowa karnawał,
     • wie, jakie tradycje są związane z okresem karnawału,
     • potrafi wykonać prosty instrument muzyczny zgodnie z instrukcją,
     • grupuje obiekty według podanych kryteriów (koloru i wielkości) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne,
     • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
     • wie, jak należy zachować się podczas występu.

CZYJ TO DOM? 29 – 31.01.2018r.

Dziecko:

     • zna różne znaczenia słowa dom,
     • rozpoznaje i nazywa domy wybranych gatunków zwierząt,
     • potrafi zorganizować sobie stanowisko pracy,
     • wznosi proste konstrukcje z klocków,
     • ma poczucie sprawstwa i odczuwa radość z wykonanej pracy,
     • stosuje w sytuacjach zadaniowych określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok i kierunków: na prawo, na lewo.


 

Drodzy Rodzice

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i Rodziców z grupy

Gumisie, Tygryski oraz Smerfy na wspólne pieczenie pierniczków,

które odbędzie się  11.12. 2017r. (poniedziałek) o godz.15.30.

Ze względu na konieczność dokonania zakupów potrzebnych produktów

prosimy o wpisanie się na listę (u Pań na szatni)

oraz wpłatę 3 zł od dziecka do dnia 7.12.2017r.

Prosimy o zabranie ze sobą fartuszka, wałka

oraz foremek do wycinania ciasteczek.

Dziękujemy!

 

 

GRUDZIEŃ W GUMISIACH

MIKOŁAJU CZEKAMY 12 – 08.12.2017r.

Dziecko:

     • aktywnie uczestniczy w zabawach twórczych ,
     • zna brzmienie i nazwę instrumentu muzycznego – janczary,
     • podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
     • zna wygląd i sposób życia reniferów,
     • okazuje radość z otrzymywania i czerpie radość z dawania prezentów
     • samodzielnie projektuje upominek dla bliskich,
     • ćwiczy logiczne myślenie,
     • rozwija umiejętność liczenia,
     • zna zwyczaje dot. Bożego Narodzenia,
     • zna zwyczaj składania świątecznych życzeń,
     • wie jak należy składać życzenia,
     • samodzielnie wykonuje kartkę świąteczną.

NADCHODZI ZIMA 12 – 15.12.2017r.

Dziecko:

     • uczestniczy w zabawach badawczych z wykorzystaniem lodu,
     • wie jak powstaje śnieg i lód,
     • rozpoznaje i nazywa kierunki prawo lewo w odniesieni do swojej osoby i kolegi z grupy,
     • rozpoznaje i nazywa różne części ciała,
     • wykonuje śniegowe gwiazdki różnymi technikami, prawidłowo trzyma nożyczki, utrzymuje porządek wokół siebie,
     • próbuje śpiewać pierwszą zwrotkę i refren piosenki „Jedzie grudzień”.

STROIMY CHOINKĘ 12 -22.12.2017r.

Dziecko:

     • zna zwyczaje bożonarodzeniowe,
     • potrafi formułować pytania,
     • rozwija sprawność fizyczną,
     • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wg instrukcji nauczyciela,
     • potrafi pracować w zespole,
     • potrafi przeliczać posługując się liczebnikami głównymi porządkowymi,
     • stara się powtórzyć z pamięci wiersz „Zanim przyjdzie gwiazdka”,

TROPY NA ŚNIEGU 12 -29.12.2017r.

Dziecko:

     • ostrzega piękno zimowego krajobrazu,
     • rozpoznaje i nazywa pory roku,
     • potrafi klasyfikować przedmioty wg określonej cechy,
     • dopasowuje ubrania odpowiednio do pogody,
     • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wg instrukcji nauczyciela.

Drodzy Rodzice!

W poniedziałek 4 grudnia o godzinie 9.30 zawita do przedszkola specjalny gość a mianowicie MIKOŁAJ 🙂

Prosimy aby dzieci w tym dniu były odświętnie ubrane i miały czapeczki mikołajkowe (kto ma w domu 🙂 )

Dziękujemy!

 


DRODZY RODZICE

Dnia 24 listopada 2017r. (piątek) nasza grupa „Gumisie” wychodzi do Galerii Sztuki Miriam.

Planowana godzina powrotu – 13.30.

Prosimy o dopasowanie ubioru do aktualnej pogody.


KOCHANI RODZICE !

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie i zorganizowanie „Kiermaszu ciast” 🙂

Przygotowane przez Państwa wypieki były przepyszne i rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki !!!

Dziękujemy  🙂

 

 


KONKURS RODZINNY

Zapraszamy całe Rodziny do wzięcia udziału w konkursie

na najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową!

Forma pracy: przestrzenna

Wymiar: dowolny

Materiały: dowolne za wyjątkiem materiałów sypkich.

Termin składania prac do 15.12.2017 u Pań dyżurujących na szatni.

Liczymy na Państwa ciekawe pomysły!!!


PRZEDSZKOLNY KĄCIK REGIONALNY 

Zapraszamy Rodziców grup Smerfy, Gumisie oraz Tygryski

do włączenia się w tworzenie

przedszkolnego kącika regionalnego!

W kąciku mogą znaleźć się różnego rodzaju przedmioty związane

z  naszym regionem np.:

     • Elementy stroju regionalnego;
     • Stare fotografie, pocztówki, albumy, książki;
     • Różnego rodzaju dawne rekwizyty związane z wyposażeniem pomieszczeń (makatki, lampki naftowe, karbidki itp.)

Prosimy o opisanie dostarczonych eksponatów, gdyż po zamknięciu wystawy zostaną one zwrócone właścicielom.

Termin składania rekwizytów do 30 listopada.


DRODZY RODZICE

 

W związku z wyjściem naszej grupy  – „GUMISIE” do Mediateki

w dniu 14.11.2017 (wtorek)

śniadanie odbędzie się o godz. 8.45.

Prosimy również o dostosowanie odzieży do warunków pogodowych oraz

o przyniesienie 2 biletów autobusowych, kto jeszcze nie doniósł.

Dziękujemy.


LISTOPAD W GUMISIACH

„KAP KAP KAP”    02.11 – 03.11.2017r.

Dziecko:

– rozumie konieczność dostosowywania ubrania do pogody,

– zna cechy charakterystyczne dla aktualnej pory roku,

– odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego,

– dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach.

„JAKIE TO CIEKAWE!”   6.11 – 10.11.2017r.

Dziecko:

– słucha tekstów literackich,

– potrafi rozwiązywać zagadki słowne,

– buduje wiedzę na temat właściwości różnych materiałów plastycznych,

– potrafi zorganizować sobie stanowisko pracy,

– rozróżnia zwierzęta i je nazywa,

– stosuje pojęcie para,

– samodzielnie prowadzi proste doświadczenia i stara się je nazwać,

– przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manualnych
na przedmiotach,

– zapamiętuje kolejność poszczególnych ruchów i potrafi je biernie odwzorować,

– jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt.

„NASZE ZWIERZAKI”    13.11-17.11.2017r.

Dziecko:

– zna pojęcie schronisko dla zwierząt,

– stosuje określenia dotyczące długości: długi, krótki, krótszy od, dłuższy od,

– przelicza w zakresie do 3,

– mierzy długość dowolnie obraną miarą,

– podejmuje próby oceny prac własnych i kolegów,

– potrafi opisać słownie wygląd zwierząt,

-dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania,

– zna zawód weterynarza,

– potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragment piosenki „Popatrzcie na jamniczka”,

– bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych i rytmicznych.

„IDĘ Z MISIEM DO PRZEDSZKOLA”    20.11-24.11.2017r.

Dziecko:

– posiada podstawowe informacje na temat życia niedźwiedzi,

– słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat,

– wykonuje polecenia według określonego wzoru,

– rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne,

– stosuje określenia duży – mały,

– odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy,

– utrzymuje porządek w otoczeniu,

– odróżnia błędne liczenie od poprawnego,

– dostrzega powtarzające się rytmy,

– zna właściwości miodu.

„ZABAWA W TEATR”    27.11 – 30.11.2017r.

Dziecko:

– dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim,

– odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,

– potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem techniki teatru cieni,

– mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,

–  prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru,

– prawidłowo stosuje określenia związane z położeniem przedmiotów w przestrzeni,

– dostrzega prawidłowości i zależności między przedmiotami/zjawiskami w najbliższym otoczeniu,

– potrafi współdziałać w grupie.


SZANOWNI RODZICE!

DNIA 25.10.2017 O GODZ. 16.00

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE DOTYCZACE PODSUMOWANIA WYNIKÓW

OBSERWACJI WSTĘPNEJ.

BARDZO PROSIMY O OBECNOŚĆ!


UWAGA

GRUPA TYGRYSKI GUMISIE I SMERFY – ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ KULINARNYCH

ZAJĘCIE OTWARTE KTÓRE MIAŁY SIĘ ODBYĆ 18.10.2017 ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA

19.10.2017 (CZWARTEK) GODZINA 15.30.

PROSIMY O ZAPISY NA LIŚCIE U PAŃ DYŻURUJĄCYCH NA SZATNI.


UWAGA

RODZICE GUMISIÓW,SMERFÓW, TYGRYSKÓW!!!

 

Zapraszamy Rodziców z powyższych grup na zajęcia otwarte,

które odbędą się 18.10.2017 (środa) o godz. 15.30.

Będą to zajęcia kulinarne, dlatego prosimy o zabranie dla dziecka fartuszka, wałka do ciasta oraz wykrawaczki do pierogów.

Prosimy o zapisanie się na listę obecności u pań dyżurujących na szatni do 16.10 (poniedziałek), w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów.

Na zajęcia zostali zaproszeni specjalni goście!

Serdecznie zapraszamy!


PAŹDZIERNIK W GUMISIACH

     • KOSZ PANI JESIENI 10 – 06.10.2017r.

Dziecko:

– słucha tekstów literackich  oraz chętnie wypowiada się na ich temat,

– wie jakie zwierzęta mieszkają w lesie, potrafi je nazwać,

– wie jak należy zachowywać się podczas spaceru po lesie,

– rozwija logiczne myślenie podczas rozwiązywania zagadek,

– rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa  i owoce potrafi je ulepić z masy solnej,

– tworzy zbiory, przelicza jego elementy zgodnie z własnymi możliwościami,

– dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy określonymi przedmiotami

– zna etapy przygotowania sałatki owocowej,

     • LEŚNE ODGŁOSY 10 – 13.10.2017r.

Dziecko:

– wie jak zwierzęta przygotowują się do zimy,

– posługuje się określeniami nad, pod, obok, wyżej, niżej

– zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas spaceru,

– obserwuje zmieniającą się przyrodę, rozpoznaje i nazywa mijane drzewa i ich owoce,

– wystukuje rytm piosenki „Co jesienią w parku gra ”  na instrumentach,

– zna zwyczaje jeża oraz charakterystyczne cechy aktualnej pory roku,

– potrafi łączyć przyczynę ze skutkiem

     • MOJA RODZINA I JA 10 -20.10.2017r.

Dziecko:

– wypowiada się na temat rodziny,

– potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem

– rozumie pojęcie rodzina oraz zna członków swojej rodziny i ich imiona,

– nazywa własne obowiązki domowe,

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne wg instrukcji nauczyciela,

– rozpoznaje cyfrę 1,

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (kwadrat, trójkąt)

– stosuje pojęcia para , taki sam, oraz określa położenie przedmiotów na prawo, na lewo

     • KĄCIK ZABAWEK 10 -27.10.2017 r.

Dziecko:

wie, że wszyscy ludzie maja takie same prawa i są równi,

– dobiera obrazki na zasadzie przeciwieństw,

– rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe,

– potrafi rozplanować pracę na całej kartce, stara się ją estetycznie wykonać,

– pozna piosenkę „Sąsiadeczko wiewióreczko” – stara się poruszać w rytmie piosenki oraz ilustrować ją ruchem,

     • KAP, KAP, KAP  10 – 31.10. 2017 r.

Dziecko:

– interesuje się zjawiskami przyrody,

-rozumie pojęcie prognoza pogody oraz symboliczny zapis pogody

– umie opisać pogodę za oknem,

– potrafi wymienić obserwowalne zmiany w pogodzie,

– wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę,

– jest zaangażowane w zdobywanie nowych doświadczeń ,

– potrafi w sposób plastyczny odtworzyć usłyszaną muzykę,

– sprawnie posługuje się pędzlem,

– wykonuje kompozycje plastyczne według własnego projektu,

– dba o ład i porządek w swoim otoczeniu,

– opowiada treść swoich rysunków, tworzy dłuższe wypowiedzi.

 


UWAGA GUMISIE !!! 

Zapraszamy Rodziców do włączenia się w tworzenie

Przedszkolnej Książki Kucharskiej!

Zadanie polega na :

     1. Wyszukaniu przepisu na dowolna potrawę kuchni polskiej, śląskiej – regionalnej.
     2. Graficznym zaprojektowaniu kartki z przepisem:
     • format kartki A4
     • załączenie przepisu i ozdobienie kartki np. rysunkami bądź fotografią dziecka.
     1. Złożeniu prac u wychowawczyń grupy do 12.10.2017 r.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!


WRZESIEŃ W GUMISIACH

„PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS PRZEDSZKOLE CZEKA NAS”

01.09. – 08.09.2017 r.

Dziecko:

– potrafi przedstawić się i podać kilka informacji o sobie,

– zna imiona kolegów z grupy,

– zna pomieszczenia w przedszkolu oraz zachowuje bezpieczeństwo podczas przebywania w nim,

– czuje się współodpowiedzialny za porządek w sali oraz przestrzega ustalonego kodeksu grupowego,

– określa położenie przedmiotów w przestrzeni,

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z instrukcją słowną.

 

„DROGA DO PRZEDSZKOLA”

11.09.-15.09.2017 r.

Dziecko:

zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,

zna elementarne zasady ruchu drogowego oraz potrafi prawidłowo przejść na drugą stronę ulicy,

– segreguje przedmioty według kilku cech jakościowych (kształtu, koloru, wielkości),

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło kwadrat, trójkąt),

– zna samochody specjalistyczne i wie do czego są wykorzystywane.

 

„NADESZŁA JESIEŃ” 

18.09 -22.09.2017 r.

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa drzewa: kasztanowiec, dąb, jarzębina, klon

– dopasowuje liście i owoce do odpowiednich drzew,

– rozpoznaje i nazywa owoce drzew: kasztany, żołędzie, jagody jarzębiny,

– potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragment piosenki „Jesień”,

– tworzy zbiory, przelicza jego elementy,

– posługuje się liczebnikami głównymi,

– uczy się  umiejętności wyrażania własnych emocji, potrafi je nazwać.

„WIEM Z CZEGO TO JEST ZROBIONE”

25.09 -29.09.2017 r.

 

Dziecko:

– przelicza elementy zbioru w zakresie 5,

– potrafi odróżnić liczenie poprawne od błędnego,

– potrafi wykonać doświadczenie,

– samodzielnie wyciąga i formułuje wnioski.