Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” organizuje Festiwal Sztuk Podwórkowych

Jak co roku w czerwcu Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” organizuje Festiwal Sztuk Podwórkowych, podczas którego dzieci mogą zaprezentować szerszej publiczności swoje talenty.

Dla maluchów jest to możliwość wystąpienia na scenie przy mikrofonie. Można zaśpiewać, zatańczyć, zagrać na instrumencie, czy też pokazać ciekawą sztuczkę. Podczas Festiwalu zawsze panuje przyjacielska i wesoła atmosfera.

Regulamin festiwal.rtf

KARTA ZGŁOSZENIA festiwal

DŁUGI WEEKEND -ZAPISY

W związku z organizacją pracy w przedszkolu (zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników oraz zamówieniem odpowiedniej ilości żywności dla dzieci) prosimy o zapisanie dzieci, które będą obecne w dniach: 30.04 (Poniedziałek), 2.05 (Środa), 4.05 (Piątek). Zapisów można dokonać do dnia 25.04 (środa) u Pań dyżurujących na szatni.

„MAGICZNY DYWAN” W NASZYM PRZEDSZKOLU

Jesteśmy jednym z pierwszych przedszkoli w naszym mieście, które posiada „MAGICZNY DYWAN”. Tą pomoc dydaktyczną zakupiliśmy ze środków pozyskanych w ramach „TYSKICH INICJATYW OŚWIATOWYCH”. Całkowity koszt tej multimedialnej pomocy to 14.564,00 zł

„Magiczny Dywan” – pomoże nam wzmocnić wykorzystywane metody edukacyjne przez zastosowanie interaktywnych możliwości. „Magiczny dywan” spełnia jednocześnie funkcję podłogi i stolika interaktywnego, co daje ogromne możliwości wykorzystania w różnorodnych przestrzeniach i miejscach.
Dzięki tej pomocy istnieje możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na własnych doświadczeniach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel i rozwijając umiejętności.
Wszechstronność metody pozwoli nam na wykorzystywanie jej atrybutów w:
– zajęciach w ramach programu własnego nauczycieli, realizowanego już w przedszkolu pt.: „Kodowanie na dywanie”, ponadto w:
– zajęciach z języka angielskiego,
– zajęciach rewalidacyjnych,
– zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
– zajęciach ruchowych,
– porankach muzycznych.
Cele jakie pomaga osiągnąć metoda to:
– wspomaganie funkcji wzrokowych i słuchowych (zwłaszcza u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
– rozwijanie motoryki dużej,
– usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– poprawa koncentracji uwagi,
– integracja dzieci,
– wyzwalanie pozytywnych interakcji między dziećmi,
– wspomaganie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
– utrwalenie zdobytej wiedzy,
– nauka kodowania,
– utrwalenie słówek w języku angielskim.
Zakładane rezultaty:
– ukierunkowanie uwagi dziecka na treści edukacyjne,
– usprawnienie funkcji wzrokowych i słuchowych,
– zwiększenie celowej aktywności ruchowej dzieci,
– nauka planowania, samodzielnego wyciągania wniosków,
– wzmocnienie wiary we własne możliwości,
– poprawa relacji społecznych.

Home

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DRODZY RODZICE

Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Tychach na rok szkolny 2018/2019 i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, Miejskie Centrum Oświaty skontaktuje się z Państwem pisemnie w celu wskazania nowej placówki, która może przyjąć dziecko.