Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo 10 lutego 2020 r. rozpoczęły się zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://www.oswiata.tychy.pl/ zakładka Rekrutacje lub https://sp-tychy.nabory.pl/

ZAPISY DO SZKÓŁ   od dnia 10 – 28 lutego 2020 r.

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny stronie https://sp-tychy.nabory.pl/  a następnie wydrukować, podpisać i złożyć formularz w sekretariacie szkoły obwodowej.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

NABÓR DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I następujących szkół:

  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach – oddziały usportowione
  • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy – oddział z innowacją hokej/unihokej
  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach

Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do ww. szkół jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej fizycznej i/lub uzdolnień muzycznych.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu również w terminie od 10-28 lutego 2020 r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Kryterium zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole 10 pkt

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  23.03.2020 r. godz. 10:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 25.03.2020 do godz. 15:00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych 26.03.2020 do godz. 10:00

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. 

Zajęcia na basenie

Dnia 17 lutego 2020 roku o godz. 1500 (poniedziałek) odbędzie się na basenie lekcja pokazowa dla rodziców dzieci uczęszczających na naukę pływania. Jednocześnie są to ostatnie zajęcia. Na kolejny cykl zajęć należy się zapisać wraz z wpłatą w terminie:

  • do 14 lutego 2020 r. – dzieci uczęszczające na zajęcia
    w I semestrze;
  • od 17 do 19 lutego 2020 r.  – w miarę posiadania wolnych miejsc zapisywane będą dzieci chętne do rozpoczęcia nauki pływania.

Nowy cykl zajęć rozpoczyna się 24 lutego 2020 r.

Cena: 220 zł – zajęcia na basenie + 50 zł przejazd

Prosimy rodziców o zabranie obuwia zmiennego. Osoby bez obuwia zmiennego nie zostaną wpuszczone przez pracowników basenu na brodzik.

Nowy cykl bezpłatnych warsztatów dla dzieci – majsterkowanie

Klub Urbanowice MCK rozpoczyna nowy cykl warsztatów dla dzieci – majsterkowanie.
Podczas cotygodniowych spotkań dzieci poznają prawidłowości ze świata żywiołów ucząc się w praktyce – poprzez tworzenie wraz z prowadzącym wynalazków „z niczego”. „Cztery Żywioły” to nie tylko próba odpowiedzi na pytania o pochodzenie węgla czy rolę wiatru, ale połączenie teorii z praktyką dzięki warsztatom metodą do it yourself. Przewidziano cztery bloki tematyczne: powietrze, woda, ziemia, ogień.
Zajęcia ruszają w lutym i potrwają cały rok.
Wstęp wolny – obowiązują zapisy u organizatora. Szczegółowych informacji o warsztatach udziela Klub Urbanowice MCK
☎ 726 261 375 urbanowice@mck.tychy.pl

Informacja

Informujemy, że zajęcia: „Od elektrowni do gniazdka” dla grupy: „Żabki” i „Pszczółki”, które prowadzone miały być przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego zaplanowane na dzień 27 stycznia 2020 r.
z powodu choroby prowadzącego zostają przesunięte na dzień 7 lutego 2020 r.

ZAJĘCIA PIŁKARSKIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z ROCZNIKA 2013

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy zaprasza Przedszkolaków z rocznika 2013 na zajęcia sportowe o zabarwieniu piłkarskim w dniu 21 lutego 2020 r. w godz. 10:15 – 11:00

BUS przyjedzie po chętne Przedszkolaki i opiekuna, a trenerzy/nauczyciele wraz z uczniami klas starszych SMS Tychy poprowadzą 50 minutowe zajęcia ruchowe. Zajęcia będą się odbywały na boisku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Tychach przy ulicy Lawendowej (boisko jest zadaszone).

Rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w zajęciach prosimy o podpisanie zgody, u Pań dyżurujących na szatni.

Więcej informacji o Szkole Mistrzostwa Sportowego można uzyskać na stronie internetowej: www.smstychy.pl

Zgodę rodzica na udział dziecka w zajęciach można pobrać również tutaj.

III miejsce dla Przedszkola

Dzieci z Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi brały udział w ogólnopolskim charytatywnym konkursie „Ile waży Św. Mikołaj”. Celem było wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Chętne dzieci z grup „Motylki” i „Biedronki” wraz z rodzinami przez cały miesiąc listopad zbierały bilon do specjalnie przygotowanych woreczków i udało im się zebrać kwotę  742,92 zł czyli 121,84 kg bilonu ! ! !

Dzięki zbiórce zdobyliśmy III miejsce na 330 zgłoszonych w konkursie placówek. Jako nagrodę otrzymaliśmy VOUCHER na kwotę 650 zł na zakup produktów edukacyjnych.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, którzy przyłączyli się i wsparli akcję charytatywną,  przede wszystkim ogromne podziękowania dla dzieci z grup Biedronki i Motylki oraz wszystkich członków Ich Rodzin.

http://www.ilewazymikolaj.pl/?page_id=1282