Ograniczenia komunikacji w dniu 1 czerwca 2018 r. ( piątek po Bożym Ciele).

Przekazujemy informację Miejskiego Zarządu Komunikacji dot. ograniczenia komunikacji w dniu 1 czerwca 2018 r. ( piątek po Bożym Ciele).

Autobusy i trolejbusy będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w soboty. Wyjątek na terenie Miasta Tychy będą stanowiły linie 245 i 627, które będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy ważnym w dni robocze nieszkolne ( nie będą wykonywane kursy oznaczone literą „f”)

Pełna treść pisma MZK  w załączeniu wiadomości.

Pismo MZK

Zaproszenie na KlasykFest

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów

Serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 24 czerwca 2018roku na placu pod Żyrafą. KlasykFest w połączeniu z dniem bezpieczeństwa będzie wyjątkowym wydarzeniem podczas którego na najmłodszych uczestników będą czekały dmuchane atrakcje wraz z konkursami i zabawami na których będą mogli spożytkować swoją energię.
Na nieco starszych uczestników zlotu będą czekały nie mniej atrakcyjne propozycje.
Jednak w dalszym ciągu nie zapominamy o najważniejszej części naszego zlotu wokół której wszystko się kręci – klasyczne samochody i motocykle, bo o nich mowa, będą uświetniać i cieszyć oczy wszystkich którzy nas odwiedzą. Starannie wyselekcjonowane relikty minionych lat przyjadą ponownie specjalnie do Tychów, aby opowiadać swoje historię rykiem amerykańskich V8 czy też niepowtarzalnym zapachem dwusuwa.
Nie zabraknie także szerokiego grona wystawców, a dla wszystkich głodnych, nie tylko atrakcji, będzie czekało pyszne jedzenie. Również, tak jak podczas zeszłorocznej edycji, będzie można zasiąść za kierownicą najnowszych modeli samochodów na stoiskach naszych partnerów. Jak wiemy piękne samochody i dobre jedzenie idealnie łączą się z świetna muzyką i także w tym aspekcie mamy dla was nie lada niespodziankę.
Będąc pasjonatami motoryzacji nie możemy również zapominać o bezpieczeństwie na drogach oraz pomocy w nagłych wypadkach. Dlatego też podczas zlotu będzie można wziąć udział w pokazach ratownictwa i pierwszej pomocy.

DZIEŃ INDIANINA

W przyszłą środę, 30.05.2018 odbędzie się w naszym przedszkolu DZIEŃ INDIANINA.

Będzie mnóstwo wesołej zabawy, a stroje lub elementy stroju indiańskiego w tym dniu mile widziane

(liczymy na pomysłowość rodziców :).

WYJŚCIE DO TEATRU

Dnia 4.06. ( poniedziałek) dzieci z wszystkich grup przedszkolnych wychodzą do  Teatru Małego.

W czasie spektaklu o godzinie 10.15 poznają przygody „KOZIOŁKA MATOŁKA”.

 

OBCHODY DNIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

W związku z tym, że  DZIEŃ DZIECKA w tym roku przypada bezpośrednio w piątek po uroczystości BOŻEGO CIAŁA –

–  obchody święta dzieci w naszym przedszkolu zostają przeniesione na PONIEDZIAŁEK 4.06

(jest to związane ze zmniejszoną frekwencją).

SPRINTEM DO MARATONU

14.05 (poniedziałek) odbędzie się w naszym przedszkolu

„SPRINTEM DO MARATONU” czyli IV Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków.

Prosimy, aby dzieci w tym dniu miały na sobie wygodne, sportowe stroje.

 

 

REKRUTACJA NA WAKACJE

Przedszkola – Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2018 r.

wakacje – harmonogram dyżurów w przedszkolach

wniosek przedszkola dyżur wakacyjny 2018

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka-rekrutacja wkacje 2018

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym należy
w terminie 7 maja – 16 maja 2018 r. wypełnić i złożyć w przedszkolu wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce po uruchomieniu rekrutacji.

Można wybrać maksymalnie 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 7 maja do 16 maja 2018 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami 7 maja – 16 maja 2018r.

do godz.15:30

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                         i niezakwalifikowanych 18 maja 2018 r.
godz. 14:00
Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie pisemnego potwierdzenia woli) 18 maja – 23 maja 2018 r.

do godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 24 maja 2018 r.
godz. 12:00

 KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
1) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 20 pkt  

– oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawarte we wniosku

2) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym 10 pkt
3) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym 5 pkt a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;                                                      b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                       c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

4) kandydat uczęszcza do przedszkola, które z powodu remontu jest wyłączone z pełnienia dyżuru przez dwa miesiące wakacji 2 pkt – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawarte we wniosku

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2018 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu)  i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2018 r.”

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.