Programy i kampanie edukacyjne

wole_wode1_vaypxb

Kampania została zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Jej celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Podobnie jak w poprzednich latach patronami merytorycznymi akcji są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. W 2011 roku kampania „Mamo, tato, wolę wodę!” została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerem medialnym już po raz kolejny zostało MiniMini.

W ramach kampanii „Mamo, tato, wolę wodę” do przedszkoli w blisko 170 miejscowościach na terenie Polski trafiło 1500 zestawów edukacyjnych zawierających materiały wprowadzające dzieci w świat wody. Podczas zajęć, których program został opracowany przez specjalistów, m.in. z zakresu żywienia, pedagogów, psychologów, a także fizyka i ekologa, dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego odżywiania, dowiedzieć się więcej o właściwościach wody i jej zastosowaniu.

Dobry przykład musi iść z góry, dlatego w zeszłorocznej edycji kampanii „Mamo, tato, wolę wodę!” organizator i partnerzy postanowili zwrócić uwagę na szczególną rolę rodziców w procesie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. To właśnie mama i tata mają największy wpływ na dzieci i dlatego powinni być dla nich wzorem do naśladowania. Realizując kampanię Żywiec Zdrój podpowiada rodzicom jak poprzez zabawę oraz własny przykład zachęcić dzieci do picia wody. Zaplanowane w ramach programu działania mają jednocześnie uczyć i bawić. Bohaterem kampanii „Mamo, tato, wole wodę!” jest Zdrojek – sympatyczna wodna postać.


logo_bsmqst

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.
http://bezpiecznewakacje.pl/


fotelik_klub_pancernika-4874L_rbcvfg

Pancernik Gustaw apeluje do narodu o stosowanie fotelików i prawidłowe ich użytkowanie.
Więcej informacji: http://www.klubpancernika.pl/o-fotelikach


kubusiowiprzyjacielenatury-big_ahwbwn

Ochrona przyrody nie jest już dziś tylko modą lub dziwactwem. To konieczność. Nie jest też stosem uciążliwych zasad, które należy przestrzegać. Jest raczej stylem życia, sumą codziennych, świadomie podejmowanych decyzji wynikających z szacunku dla przyrody i troski o to, co zostawimy kolejnym pokoleniom. Sami wiemy, jak trudno jest zmienić nasze nawyki. Od lat wrzucamy śmieci do jednego kubła i przynosimy zakupy w wielu foliowych siatkach. Dla dziecka, uczonego od najmłodszych lat, jak dbać o siebie, o swoje zdrowie, o innych, o dom, psa czy kwiatek w doniczce, ochrona przyrody będzie czymś naturalnym i oczywistym. Uczmy się więc i uczmy nasze dzieci.

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark – producenta soków KUBUŚ, realizowana we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.


czystep_nbqfkr

W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację I edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Program uzyskał rekomendację pani Katarzyny Hall – Minister Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.

Czas trwania programu przewidywany jest na 4 lata. Co roku zwiększać się będzie grupa przedszkoli i szkół podstawowych realizujących program. W roku szkolnym 2008/09 w województwie wielkopolskim działaniami objęto 4 170 dzieci w wieku 5 – 6 lat ze 147 placówek nauczania oraz ich rodziców i opiekunów.

Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program. Cele szczegółowe programu: Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej. Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego. Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program składa się z pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.


z12598602Q1_ghjsvv

Inicjatywa kładzie nacisk na profilaktykę przeziębień i zachorowań dzieci w okresie jesiennym i zimowym (akcja pokazuje, jak ważne jest właściwe ubieranie dziecka, odpowiednie żywienie, dbanie o higienę (w tym także jamy ustnej) oraz aktywność fizyczna dla zachowania zdrowia i wzmocnienia odporności malucha).