Żywienie na wagę złota

znwzJednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych jest troska o rozwój fizyczny i stan zdrowia uczniów. To, jak wychowamy młodzież, jakie wyrobimy nawyki u młodych ludzi, będzie potem procentowało. Propagując zdrowy styl życia, a w tym żywienia nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu: „Żywienie na wagę zdrowia”.

Celem edukacji szkolnej jest kształtowanie umiejętności, służących zdobywaniu wiedzy na temat promowania zdrowego stylu życia. Już od najmłodszych lat dzieci powinny być przyzwyczajane do troszczenia się o własne zdrowie, które jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych oraz jakości życia.
Zadaniem szkoły jest systematyczne i świadome wdrażanie dzieci do przyswajania sobie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych oraz bezpieczeństwa w życiu codziennym. Wyposażając dzieci w wiedzę, umiejętności postawy wobec zdrowia, możemy zwiększyć ich szansę na zdrowe życie oraz ich zdolności do działań na rzecz zdrowia społeczności, w której żyją.
Żywienie na wagę zdrowia
W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu przystąpiła do programu „Żywienie na wagę zdrowia”.

Celem programu jest:

  • wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej,
  • poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach,
  • podniesienie świadomości rodziców w kwestii „odżywianie dzieci i ich aktywność fizyczna, a pozytywne skutki zdrowotne w przyszłości”.

Adresaci programu:

  • Dyrektorzy, kadra opiekuńcza i pedagogiczna żłobków, przedszkoli, szkół.
  • Osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci w placówkach nauczania i wychowania.
  • Organy założycielskie żłobków, przedszkoli, szkół.
  • Dzieci i młodzież, ich rodzice i opiekunowie.

żywienie na wagę zdrowia (więcej)