Przedszkolaki z sercem – Akcje charytatywne

W ramach akcji „ZACZYTANI” zorganizowanej w naszym przedszkolu w dniach 23.04 – 20.05. 2018 udało się zebrać 63 książki w tym: 28 pozycji książkowych dla dorosłych i 35 pozycji książkowych dla dzieci. Książki te zostaną przekazane przez fundację wybranym placówkom medycznym.

Dziękujemy!!!

Podziękowania WZK 2018


Jak dzisiaj uczyć i wychowywać nasze dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi. By potrafiły okazać serce i nieść pomoc istotom słabszym i potrzebującym. Jednym ze sposobów takiego wychowania może być włączanie dzieci do akcji charytatywnych. Od kilku lat Nasze Przedszkole propaguje między innymi taki właśnie sposób wychowania.

Pięknym przykładem otwartości na potrzeby innych są akcje:

okulary dla afryki

4 stycznia 2016 r. rozpoczęliśmy kolejną edycję zbiórki „Okulary dla Afryki”, którą wspólnie z Fundacją DZIECI AFRYKI organizuje KLINIKA OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii z dr Iwoną Filipecką, ambasadorką fundacji i pomysłodawczyni zbiórki oraz akcji „Okuliści dla Afryki” ( więcej o akcji….)

53952_vzgbww
W przedszkolu prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek. Nakrętki można przekazywać u Pań dyżurujących na szatni lub u nauczycielek w grupach.


logo-duze-pelnamiska_tzwzdt
Akcja, ta, prócz niesienia konkretnej rzeczowej pomocy, ma również na celu rozwinięcie u dzieci wrażliwości, opiekuńczości oraz odpowiedzialności za czworonożnych przyjaciół. Widząc entuzjazm i zaangażowanie dzieci można przypuszczać, że akcje spełniają swe role wychowawcze jak również przynoszą wiele radości obdarowującym, jaki i obdarowanym.


gora_grosza_new_afncaz

Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja Góra Grosza organizowana jest we wszystkich typach szkół i przedszkoli w całej Polsce. Placówki, które przystępują do akcji zobowiązane są do utworzenia komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie/przedszkolaki) i z organizowania na terenie placówki zbiórki. Akcji mogą towarzyszyć różne imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola takie jak np. festyn, przedstawienia i inne ciekawe wydarzenia. Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych.
Cele organizacji:
Zwiększenie szans na godne życie oraz zmniejszenie ryzyka na wykluczenie społeczne dla dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie) przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zaniedbanych przez własne rodziny .
Praca na rzecz zwiększenia reintegracji dzieci i młodzieży z ich rodziną znajdującą się w kryzysie. Zwiększenie możliwości startu życiowego dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i wychowawczych. Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym oraz współpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju.


plakat_wszystkie_kolory_swiata_2s9b4mt2_vhjkjy
W ramach kampanii uczniowie przygotowywali charytatywne laleczki. Laleczki te nie są zwykłymi szmacianymi zabawkami – są one symbolem pomocy, jakiej dzieci udzielą swoim rówieśnikom w Sierra Leone.
Projekt „Wszystkie Kolory Świat” miał na celu kształtowanie wśród najmłodszych postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Zanim uczniowie przystąpili do szycia laleczek odbywali „podróż przez kontynenty” tzn. wybierali region świata, który ich najbardziej interesował i starali się dowiedzieć jak najwięcej o kulturze wybranego kraju, zwyczajach w nim panujących, codziennym życiu ludzi. Ta wiedza pozwoliła im uszyć laleczkę reprezentującą wybrane przez siebie państwo.


hak_logo_wxbdkx
Zbiórka materiałów papierniczych dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych.

 

 

 


KASZTAN NA WAGĘ ZŁOTA