Rada Rodziców

Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców przy Przedszkolu Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Tychach w roku szkolnym 2018/2019 przyjmuje się: składkę miesięczną na Radę Rodziców  25,00 zł płatna na konto Rady Rodziców w Banku PEKAO S.A.Tychy

98 1240 1330 1111 0010 6110 5075

lub  w przedszkolu u p. Intedentki miesięczne do 20 – każdego miesiąca, mile widziane są wpłaty półroczne lub roczne z góry . 
 
Dzięki Państwa wpłatom nasze pociechy mogą korzystać z rozmaitych pomocy dydaktycznych i uroczystości odbywających się w przedszkolu i na terenie miasta


Co to jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci z każdego oddziału uczęszczających do danej placówki, wybierana jest w demokratycznych, tajnych wyborach. Jest samorządnym organem placówki, współdziałającym z jej dyrektorem, radą pedagogiczną, organem prowadzącym placówkę, nadzorującym ją, z organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność placówki w realizacji jej zadań statutowych.

rady-rodzicow-poradnik-men