ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Zebrania organizacyjne dla wszystkich rodziców ( dzieci nowoprzyjęte oraz uczęszczające już do przedszkola kolejny rok) odbywać się będą w następujących terminach:

  • 6 września o godzinie 15.30 dla grupy „Jagódki”, „Słoneczka”, „Pszczółki”
  • 6 września o godzinie 16.30 dla grupy: „Biedronki”, „Żabki”, „Motylki”

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania z nauczycielami w poszczególnych grupach.