Zmiana zgłaszania dzieci

W związku z prośbą Rodziców o zmianę formy zgłaszania dzieci do przedszkola, wynikającą z konieczności wcześniejszego informowania pracodawców o nieobecności w pracy, informujemy, że od poniedziałku przyjmujemy zgłoszenia z jednodniowym wyprzedzeniem. Zapisy dzieci na zajęcia opiekuńcze (realizowane w godz.7:30-15:30) przyjmowane zatem będą telefonicznie od godziny 7:00 ( w poniedziałek na zajęcia wtorkowe, we wtorek na zajęcia środowe…itd.) do wyczerpania limitu miejsc (20 dzieci). Zapisu dziecka należy dokonywać codziennie. Placówka nie może zapewnić większej ilości miejsc ze względu na to, że 100% nauczycieli podjęło strajk i tylko dyrektor, jako jedyna osoba z kwalifikacjami pedagogicznymi może na chwilę obecną zapewnić w/w zajęcia.