BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE STRAJKU I SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU.

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że ze względu na trwający strajk, do którego przystąpiło 100% nauczycieli naszego przedszkola, dyrektor organizuje w przedszkolu opiekę tylko dla 20 dzieci ( 15 + 5 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) w godzinach: 7:30 – 15:30. W najbliższych dniach nie będą realizowane zajęcia edukacyjne, a jedynie opiekuńcze.

Jeśli ktoś z Państwa nie jest w stanie zapewnić opieki dziecku, może je przyprowadzić w w/w godzinach pracy w przedszkola po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, które przyjmowane będą od godz. 6:00 – do wyczerpania limitu miejsc, czyli 20 dzieci.

 Liczba dzieci jest ograniczona ze względu na brak wystarczającej ilości kadry pedagogicznej i podyktowana przepisami prawa oświatowego oraz względami bezpieczeństwa. W związku z powyższym Dyrektor nie będzie  mógł  przyjąć większej liczby dzieci niż określona powyżej. Przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie prosimy o zrozumienie wyjątkowej sytuacji i w miarę możliwości pozostawienie dzieci w domu. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie dziękujemy za zrozumienie i liczne sygnały świadczące o Waszym wsparciu, które jest dla nas bezcenne.

Z poważaniem 
Marzena Goj –
Dyrektor Przedszkola nr 10
Z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach