Aktualności – Strajk trwa

Informujemy, iż z powodu trwającego strajku w dniu 9 kwietnia  zajęcia dydaktyczno – wychowacze zostają zawieszone. Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.
Jednakże pragnę zapewnić jako dyrektor, że w sytuacjach krytycznych, uniemożliwiających Państwu zapewnienie opieki nad dziećmi  będę starała się służyć pomocą (kontakt pod nr telefonu 32 227 42 37). Grono pedagogiczne pragnie wyrazić swą wdzięczność za Państwa solidarną postawę wobec środowiska nauczycielskiego.
Z poważaniem – Marzena Goj, dyrektor placówki.