Zwiększona zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne w województwie śląskim

Z uwagi na zwiększoną zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne w województwie śląskim, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca stosowanie odpowiedniej profilaktyki przeciw grypie. Zwracamy się  więc z prośbą do wszystkich rodziców aby w przypadku wystąpienia objawów grypy u dziecka pozostało ono pod opieką w domu – należy zasięgnąć porady lekarskiej i ściśle stosować się do zaleceń, gdyż właściwe leczenie jest kluczowe w zapobieganiu groźnym powikłaniom grypy.

Grypa jest poważną chorobą zakaźną, która może doprowadzić do licznych powikłań, a nawet śmierci. Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci.