Rekrutacja do klas I w Szkołach Podstawowych

Rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo 25 lutego 2019 r. rozpoczęły się zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://www.oswiata.tychy.pl/ zakładka Rekrutacje lub https://sp-tychy.nabory.pl/

ZAPISY DO SZKÓŁ od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r.

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i po wydrukowaniu złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I następujących szkół:

  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach
  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach

Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do ww. szkół jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej fizycznej i/lub uzdolnień muzycznych.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie
od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Kryterium

zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole 10 pkt

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 4. 04.2019r. do godz. 15:00. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjędych 5.04.2019r. godz. 10:00

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.