Bezpłatny przejazd dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy z 8/9 lutego do 24 lutego 2019 r. Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży uprawnia ważna legitymacja szkolna. Dzieci młodsze mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

Więcej informacji w linku poniżej: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/bezplatne-przejazdy-dla-dzieci-i-mlodziezy-pociagami-kolei-slaskich-w-okresie-ferii-zimowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego/