BASEN

Dnia 28 stycznia 2019 roku rozpoczyna się II część zajęć nauki pływania dla dzieci 5 – , 6 – letnich.

Prosimy zainteresowanych rodziców o dokonanie zapisów u Pani Dorotki (wraz z wpłatą) do dnia 25.01.2019 r. (piątek) po tym terminie będą zapisywane dzieci z listy rezerwowej.

Cena zajęć – 210 zł + 40 zł przejazd = 250 zł

Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające na zajęcia w I semestrze.

Nieodpłatne odrabianie zajęć na basenie, dla dzieci które z różnych powodów opuściły lekcje nauki pływania należy  osobiście uzgodnić w porozumieniu z biurem KLUBU „ZDROWIE” (tel. 0 32 327-77-10).

Wniesiona opłata za niewykorzystane godziny pływania nie podlega zwrotowi.