ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy wszystkich rodziców do uczestnictwa w zebraniach podsumowujących wyniki obserwacji i diagnozy wstępnej.

Zebrania odbędą się według harmonogramu:

  • GRUPA TYGRYSKI – 23.10.2018r. o godz. 15.30
  • GRUPA KUBUSIE –  25.10.2018r. o godz. 15.30
  • GRUPA BULINKI –  11.10.2018r. o godz. 16.00
  • GRUPA KANGURKI – 25.10.2018r. o godz.16.00
  • GRUPA SMERFY –   17.10.2018r.  o godz. 16.00
  • GRUPA SKRZATY– 29.10.2018r. o godz. 16.00