„MAGICZNY DYWAN” W NASZYM PRZEDSZKOLU

Jesteśmy jednym z pierwszych przedszkoli w naszym mieście, które posiada „MAGICZNY DYWAN”. Tą pomoc dydaktyczną zakupiliśmy ze środków pozyskanych w ramach „TYSKICH INICJATYW OŚWIATOWYCH”. Całkowity koszt tej multimedialnej pomocy to 14.564,00 zł

„Magiczny Dywan” – pomoże nam wzmocnić wykorzystywane metody edukacyjne przez zastosowanie interaktywnych możliwości. „Magiczny dywan” spełnia jednocześnie funkcję podłogi i stolika interaktywnego, co daje ogromne możliwości wykorzystania w różnorodnych przestrzeniach i miejscach.
Dzięki tej pomocy istnieje możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na własnych doświadczeniach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel i rozwijając umiejętności.
Wszechstronność metody pozwoli nam na wykorzystywanie jej atrybutów w:
– zajęciach w ramach programu własnego nauczycieli, realizowanego już w przedszkolu pt.: „Kodowanie na dywanie”, ponadto w:
– zajęciach z języka angielskiego,
– zajęciach rewalidacyjnych,
– zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
– zajęciach ruchowych,
– porankach muzycznych.
Cele jakie pomaga osiągnąć metoda to:
– wspomaganie funkcji wzrokowych i słuchowych (zwłaszcza u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
– rozwijanie motoryki dużej,
– usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– poprawa koncentracji uwagi,
– integracja dzieci,
– wyzwalanie pozytywnych interakcji między dziećmi,
– wspomaganie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
– utrwalenie zdobytej wiedzy,
– nauka kodowania,
– utrwalenie słówek w języku angielskim.
Zakładane rezultaty:
– ukierunkowanie uwagi dziecka na treści edukacyjne,
– usprawnienie funkcji wzrokowych i słuchowych,
– zwiększenie celowej aktywności ruchowej dzieci,
– nauka planowania, samodzielnego wyciągania wniosków,
– wzmocnienie wiary we własne możliwości,
– poprawa relacji społecznych.

Home