INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DRODZY RODZICE

Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Tychach na rok szkolny 2018/2019 i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, Miejskie Centrum Oświaty skontaktuje się z Państwem pisemnie w celu wskazania nowej placówki, która może przyjąć dziecko.