WIOSENNA MINI SESJA ZDJĘCIOWA

ZAPRASZAMY NA WIOSENNĄ MINI SESJĘ ZDJĘCIOWĄ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W PRZEDSZKOLU W DNIU 18.04.2019 R. (CZWARTEK) OD GODZINY 8:30. CENA KOMPLETU ZDJĘĆ (2 STYLIZACJE, 5 ZDJĘĆ) – 85 ZŁ (cena regularna w studio: 150 zł/ 4 zdjęcia). KOSZT DODATKOWEGO UJĘCIA -17 ZŁ, DODATKOWA ODBITKA – 5 ZŁ. ZDJĘCIA BĘDĄ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ FOTOGRAFICZNĄ FOTO PIWNICA TYLKO I WYŁĄCZNIE DZIECIOM, KTÓRYCH RODZICE DOKONAJĄ ZAPISÓW (u Pań dyżurujących na szatni przedszkola). JEDNOCZEŚNIE FIRMA PROSI O PRZYGOTOWANIE ELEGANCKICH SPODNI DLA CHŁOPCÓW, NATOMIAST DLA DZIEWCZYNEK BĘDZIE JUŻ GOTOWA STYLIZACJA. UDZIAŁ W SESJI ZDJĘCIOWEJ MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ RÓWNIEŻ RODZEŃSTWO (STARSZE LUB MŁODSZE) DZIECI UCZĘSZCZAJACYCH DO PRZEDSZKOLA

Zwiększona zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne w województwie śląskim

Z uwagi na zwiększoną zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne w województwie śląskim, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca stosowanie odpowiedniej profilaktyki przeciw grypie. Zwracamy się  więc z prośbą do wszystkich rodziców aby w przypadku wystąpienia objawów grypy u dziecka pozostało ono pod opieką w domu – należy zasięgnąć porady lekarskiej i ściśle stosować się do zaleceń, gdyż właściwe leczenie jest kluczowe w zapobieganiu groźnym powikłaniom grypy.

Grypa jest poważną chorobą zakaźną, która może doprowadzić do licznych powikłań, a nawet śmierci. Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci.

 

Szkoła Sportowa – Zaprasza

08.03.2019 r., godz.16.00

BASEN SPORTOWEJ SZKOŁY NR 19; AL.NIEPODLEGŁOŚCI 190

ZAPRASZAMY DZIECI Z NAJSTARSZEJ GRUPY ( 6, 7- latki, które rozpoczną we wrześniu edukacje w szkole podstawowej) NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ PŁYWANIA, W KTÓREJ WEZMĄ CZYNNY UDZIAŁ RAZEM Z UCZNIAMI SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W TYCHACH.

ZAPEWNIAMY:

  • DOBRĄ ZABAWĘ
  • OPIEKUNA W WODZIE DLA KAŻDEGO DZIECKA
  • PROFESJONALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ PRZEZ TRENERÓW PŁYWANIA
  • PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ NA BASENIE

CO JEST POTRZEBNE: CZEPEK, STRÓJ DO PŁYWANIA, KLAPKI, MYDŁO, RĘCZNIK, OŚWIADCZENIE, ŻE DZIECKO JEST ZDROWE I ZGODA RODZICÓW NA  UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY Z TRENEREM 501 453 707

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. ZAPISY DO DNIA  06.03.2019r

WYJŚCIE DO TEATRU

W dniu 11 marca 2019 roku dzieci z grupy: „Skrzaty”, „Smerfy”, „Bulinki” i „Tygryski” wezmą udział w spektaklu profilaktycznym pt: „DOROTKA PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY” – proekologiczne przedstawienie edukacyjne, który odbędzie się w Teatrze Małym w Tychach. Wyjście na spektakl zaplanowane jest na godzinę 12:15

Cena biletu wnosi 18 zł 

Prosimy o dokonanie wpłat u nauczycieli
w grupie

Rekrutacja do klas I w Szkołach Podstawowych

Rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo 25 lutego 2019 r. rozpoczęły się zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://www.oswiata.tychy.pl/ zakładka Rekrutacje lub https://sp-tychy.nabory.pl/

ZAPISY DO SZKÓŁ od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r.

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i po wydrukowaniu złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I następujących szkół:

  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach
  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach

Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do ww. szkół jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej fizycznej i/lub uzdolnień muzycznych.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie
od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 11 marca 2019 r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Kryterium

zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole 10 pkt

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 4. 04.2019r. do godz. 15:00. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjędych 5.04.2019r. godz. 10:00

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

Bezpłatny przejazd dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy z 8/9 lutego do 24 lutego 2019 r. Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży uprawnia ważna legitymacja szkolna. Dzieci młodsze mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

Więcej informacji w linku poniżej: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/bezplatne-przejazdy-dla-dzieci-i-mlodziezy-pociagami-kolei-slaskich-w-okresie-ferii-zimowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego/